Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019v mil. EUR 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 171050 172043,8 172410,5 172543,9
Krátkodobá 97109,3 95218,6 95879,4 99108
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 45647,1 43621,5 44496,2 46935,9
Dluhové cenné papíry 15960,1 16095,7 15763,9 15716,4
Půjčky 18286,4 17872,2 17633,5 18513,2
   z toho: Půjčky PZI 10885,3 11518 11659 11832,5
Obchodní úvěry 15698,7 16177 16502,8 16564,8
   z toho: Obchodní úvěry PZI 7284,8 7245,9 7472,8 6853,2
Ostatní dluhové závazky 1517 1452,1 1483 1377,8
podle dlužníků        
Centrální banka 469,6 545,5 568,5 5707,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 62208,1 60078,5 60775,8 58734,2
Vládní instituce 1273,5 878,9 573,9 647,6
Ostatní sektory 33158,1 33715,7 33961,2 34018,9
   z toho: PZI 18170,1 18763,9 19131,7 18685,8
Dlouhodobá 73940,7 76825,3 76531,1 73435,9
podle instrumentů        
Půjčky 26791,6 27880 27733,6 27699
   z toho: Půjčky PZI 19476,5 20064,1 19910,4 20395,8
Oběživo a vklady 6405,3 6325,3 6755,3 5734
Dluhové cenné papíry 39019,1 40907 40314,8 38377,9
Obchodní úvěry 274,7 235,2 189 134,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 206,7 177,6 141,4 108,5
Ostatní dluhové závazky 1450 1477,7 1538,4 1490,9
podle dlužníků        
Centrální banka 964,1 953,2 977,5 960,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8966,9 8995,4 9391,6 7702,3
Vládní instituce 28600,2 29856,8 28805,8 26488,5
Ostatní sektory 35409,4 37019,8 37356,3 38284,6
   z toho: PZI 19683,2 20241,7 20051,8 20504,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD