Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2019

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2019v mil. EUR 31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019
Zahraniční zadluženost celkem 170228,2 171313,8 172253,4 172504,1
Krátkodobá 96792,3 95387,5 96820,6 100557,8
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 45647,1 43621,5 44496,2 46866,7
Dluhové cenné papíry 15960,1 16095,7 15763,9 15716,4
Půjčky 18187,7 18338,9 18587,9 19754,2
Obchodní úvěry 15480,4 15879,3 16489,6 16847,4
Ostatní dluhové závazky 1517 1452,1 1483 1373,1
podle dlužníků        
Centrální banka 469,6 545,5 568,5 5707,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 62208,1 60078,5 60775,8 58660
Vládní instituce 1273,5 878,9 573,9 647,6
Ostatní sektory 32841,1 33884,6 34902,4 35543
Dlouhodobá 73435,9 75926,3 75432,9 71946,2
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 6405,3 6325,3 6755,3 5734
Dluhové cenné papíry 39019,1 40907 40314,8 38377,9
Půjčky 26253,9 26914,6 26536,9 26074,2
Obchodní úvěry 307,7 301,7 287,4 269,3
Ostatní dluhové závazky 1450 1477,7 1538,4 1490,9
podle dlužníků        
Centrální banka 964,1 953,2 977,5 960,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8966,9 8995,4 9391,6 7702,3
Vládní instituce 28600,2 29856,8 28805,8 26488,5
Ostatní sektory 34904,6 36120,8 36258,1 36795

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD