Platební bilance v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 11.9.2020)

v mil. USDI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 3188,3311,9  3188,33500,2  
          příjmy45607,339989,9  45607,385597,2  
          výdaje42419,039678,0  42419,082097,1  
1.A-Zboží a služby4288,72511,7  4288,76800,4  
          příjmy41620,335727,4  41620,377347,7  
          výdaje37331,633215,7  37331,670547,3  
1.A.a-Zboží2735,81342,7  2735,84078,5  
          vývoz34914,429828,9  34914,464743,4  
          dovoz32178,728486,2  32178,760664,9  
1.A.b-Služby1552,91169,1  1552,92722,0  
          příjmy6705,95898,5  6705,912604,4  
          výdaje5153,04729,4  5153,09882,4  
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů442,5415,6  442,5858,2  
          příjmy510,8463,6  510,8974,3  
          výdaje68,247,9  68,2116,2  
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.54,154,9  54,1109,1  
          příjmy183,1187,7  183,1370,8  
          výdaje129,0132,8  129,0261,8  
1.A.b.3-Doprava345,4180,2  345,4525,6  
          příjmy1593,71396,8  1593,72990,5  
          výdaje1248,31216,6  1248,32464,9  
1.A.b.4-Cestovní ruch185,336,5  185,3221,8  
          příjmy1436,9673,4  1436,92110,2  
          výdaje1251,5636,9  1251,51888,5  
1.A.b.5-Stavební práce19,165,2  19,184,3  
          příjmy69,0126,9  69,0195,8  
          výdaje49,961,7  49,9111,5  
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-145,7-159,5  -145,7-305,1  
          příjmy66,470,4  66,4136,8  
          výdaje212,1229,8  212,1441,9  
1.A.b.7-Finanční služby-1,9-30,4  -1,9-32,2  
          příjmy93,7100,3  93,7194,0  
          výdaje95,6130,7  95,6226,3  
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-170,1-158,9  -170,1-328,9  
          příjmy137,2161,2  137,2298,4  
          výdaje307,3320,0  307,3627,3  
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby575,3691,3  575,31266,6  
          příjmy1229,91299,2  1229,92529,1  
          výdaje654,6607,9  654,61262,5  
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby255,499,1  255,4354,5  
          příjmy1305,51362,9  1305,52668,4  
          výdaje1050,11263,8  1050,12313,9  
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-0,4-15,9  -0,4-16,3  
          příjmy75,652,2  75,6127,7  
          výdaje76,068,1  76,0144,0  
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-6,1-9,1  -6,1-15,3  
          příjmy4,23,7  4,27,9  
          výdaje10,312,9  10,323,2  
1.a.b.13-Služby nezařazené-0,20,1  -0,2-0,1  
          příjmy0,00,4  0,00,4  
          výdaje0,20,3  0,20,5  
1.B-Prvotní důchody-164,2-1774,5  -164,2-1938,7  
          příjmy3218,23008,0  3218,26226,2  
          výdaje3382,54782,5  3382,58165,0  
1.B.1-Náhrady zaměstnancům250,3238,5  250,3488,9  
          příjmy795,7779,9  795,71575,6  
          výdaje545,3541,4  545,31086,7  
1.B.2-Důchody z investic-1027,8-2455,0  -1027,8-3482,8  
          příjmy1742,91718,2  1742,93461,1  
          výdaje2770,74173,2  2770,76943,9  
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-1149,9-2446,9  -1149,9-3596,8  
          příjmy1081,0899,5  1081,01980,4  
          výdaje2230,93346,4  2230,95577,2  
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-175,9-505,5  -175,9-681,4  
          příjmy104,4150,9  104,4255,3  
          výdaje280,4656,4  280,4936,7  
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic52,993,8  52,9146,7  
          příjmy312,3264,3  312,3576,7  
          výdaje259,5170,5  259,5430,0  
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)245,2403,5  245,2648,7  
1.B.3-Ostatní prvotní důchody613,2442,0  613,21055,2  
          příjmy679,7509,9  679,71189,6  
          výdaje66,567,9  66,5134,3  
1.C-Druhotné důchody-936,2-425,4  -936,2-1361,6  
          příjmy768,81254,5  768,82023,2  
          výdaje1704,91679,9  1704,93384,8  
2-Kapitálový účet796,0863,3  796,01659,4  
          příjmy1211,41705,4  1211,42916,8  
          výdaje415,4842,0  415,41257,4  
3-Finanční účet4599,064,3  4599,04663,3  
          aktiva3918,2-4034,1  3918,2-115,9  
          pasiva-680,9-4098,4  -680,9-4779,2  
3.1-Přímé investice9,4-1799,6  9,4-1790,1  
          aktiva2662,4-2506,7  2662,4155,7  
          pasiva2652,9-707,1  2652,91945,9  
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-324,11875,1  -324,11551,0  
          aktiva62,9-36,1  62,926,8  
          pasiva387,0-1911,2  387,0-1524,2  
3.1.1.2-Reinvestice zisků-747,7-114,7  -747,7-862,4  
          aktiva873,6707,3  873,61581,0  
          pasiva1621,3822,1  1621,32443,4  
3.1.2-Dluhové nástroje1081,2-3560,0  1081,2-2478,7  
          aktiva1725,8-3177,9  1725,8-1452,1  
          pasiva644,6382,1  644,61026,7  
3.2-Portfoliové investice-1570,8-1545,4  -1570,8-3116,2  
          aktiva-1177,01077,5  -1177,0-99,5  
          pasiva393,82622,9  393,83016,7  
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-930,61204,4  -930,6273,7  
          aktiva-960,61141,9  -960,6181,3  
          pasiva-29,9-62,5  -29,9-92,4  
3.2.2-Dluhové cenné papíry-640,1-2749,8  -640,1-3390,0  
          aktiva-216,4-64,4  -216,4-280,8  
          pasiva423,72685,4  423,73109,1  
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie815,7-11,2  815,7804,6  
          aktiva-1164,8-511,2  -1164,8-1676,0  
          pasiva-1980,5-500,0  -1980,5-2480,5  
3.4-Ostatní investice4923,52706,8  4923,57630,3  
          aktiva3176,4-2807,3  3176,4369,0  
          pasiva-1747,1-5514,2  -1747,1-7261,3  
3.4.1-Ostatní účasti0,0-5,9  0,0-5,9  
          aktiva0,0-5,9  0,0-5,9  
          pasiva0,00,0  0,00,0  
3.4.2-Oběživo a vklady4840,61722,8  4840,66563,3  
          aktiva3131,0-1700,7  3131,01430,4  
          pasiva-1709,5-3423,4  -1709,5-5133,0  
3.4.3-Půjčky-393,4351,4  -393,4-42,0  
          aktiva536,0-194,8  536,0341,2  
          pasiva929,5-546,2  929,5383,2  
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-191,7-134,5  -191,7-326,2  
          aktiva0,00,0  0,00,0  
          pasiva191,8134,5  191,8326,3  
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy725,0356,4  725,01081,4  
          aktiva-509,1-1339,4  -509,1-1848,5  
          pasiva-1234,1-1695,9  -1234,1-2929,9  
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-56,9416,6  -56,9359,7  
          aktiva18,4433,5  18,4451,8  
          pasiva75,316,8  75,392,1  
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,00,0  0,00,0  
3.5-Rezervní aktiva421,1713,7  421,11134,8  
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)3984,31175,2  3984,35159,5  
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)4599,064,3  4599,04663,3  
4.5-Čisté chyby a opomenutí614,7-1110,9  614,7-496,2  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD