Platební bilance v USD - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 12.6.2020)

v mil. USDI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 2991,6   2991,6   
          příjmy45550,2   45550,2   
          výdaje42558,6   42558,6   
1.A-Zboží a služby4281,4   4281,4   
          příjmy41521,6   41521,6   
          výdaje37240,2   37240,2   
1.A.a-Zboží2755,9   2755,9   
          vývoz34840,5   34840,5   
          dovoz32084,5   32084,5   
1.A.b-Služby1525,5   1525,5   
          příjmy6681,2   6681,2   
          výdaje5155,7   5155,7   
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů416,3   416,3   
          příjmy484,1   484,1   
          výdaje67,8   67,8   
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.61,9   61,9   
          příjmy191,3   191,3   
          výdaje129,4   129,4   
1.A.b.3-Doprava317,3   317,3   
          příjmy1571,7   1571,7   
          výdaje1254,4   1254,4   
1.A.b.4-Cestovní ruch185,8   185,8   
          příjmy1437,4   1437,4   
          výdaje1251,5   1251,5   
1.A.b.5-Stavební práce42,8   42,8   
          příjmy67,5   67,5   
          výdaje24,7   24,7   
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-143,6   -143,6   
          příjmy66,1   66,1   
          výdaje209,7   209,7   
1.A.b.7-Finanční služby-6,0   -6,0   
          příjmy93,6   93,6   
          výdaje99,6   99,6   
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-177,9   -177,9   
          příjmy138,0   138,0   
          výdaje315,9   315,9   
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby595,7   595,7   
          příjmy1228,2   1228,2   
          výdaje632,5   632,5   
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby245,0   245,0   
          příjmy1335,9   1335,9   
          výdaje1090,9   1090,9   
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-5,7   -5,7   
          příjmy63,2   63,2   
          výdaje68,9   68,9   
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-6,1   -6,1   
          příjmy4,2   4,2   
          výdaje10,3   10,3   
1.a.b.13-Služby nezařazené0,0   0,0   
          příjmy0,0   0,0   
          výdaje0,0   0,0   
1.B-Prvotní důchody-661,9   -661,9   
          příjmy3185,0   3185,0   
          výdaje3846,8   3846,8   
1.B.1-Náhrady zaměstnancům181,2   181,2   
          příjmy765,6   765,6   
          výdaje584,5   584,5   
1.B.2-Důchody z investic-1456,3   -1456,3   
          příjmy1739,7   1739,7   
          výdaje3195,9   3195,9   
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-1577,6   -1577,6   
          příjmy1080,7   1080,7   
          výdaje2658,3   2658,3   
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-175,9   -175,9   
          příjmy104,4   104,4   
          výdaje280,4   280,4   
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic52,1   52,1   
          příjmy309,3   309,3   
          výdaje257,3   257,3   
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)245,2   245,2   
1.B.3-Ostatní prvotní důchody613,2   613,2   
          příjmy679,7   679,7   
          výdaje66,5   66,5   
1.C-Druhotné důchody-628,0   -628,0   
          příjmy843,6   843,6   
          výdaje1471,6   1471,6   
2-Kapitálový účet796,0   796,0   
          příjmy1211,4   1211,4   
          výdaje415,4   415,4   
3-Finanční účet4456,1   4456,1   
          aktiva3792,0   3792,0   
          pasiva-664,1   -664,1   
3.1-Přímé investice-25,7   -25,7   
          aktiva2582,5   2582,5   
          pasiva2608,2   2608,2   
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-324,1   -324,1   
          aktiva62,9   62,9   
          pasiva387,0   387,0   
3.1.1.2-Reinvestice zisků-747,7   -747,7   
          aktiva873,6   873,6   
          pasiva1621,3   1621,3   
3.1.2-Dluhové nástroje1046,1   1046,1   
          aktiva1645,9   1645,9   
          pasiva599,9   599,9   
3.2-Portfoliové investice-1570,8   -1570,8   
          aktiva-1177,0   -1177,0   
          pasiva393,8   393,8   
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-930,6   -930,6   
          aktiva-960,6   -960,6   
          pasiva-29,9   -29,9   
3.2.2-Dluhové cenné papíry-640,1   -640,1   
          aktiva-216,4   -216,4   
          pasiva423,7   423,7   
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie815,7   815,7   
          aktiva-1164,8   -1164,8   
          pasiva-1980,5   -1980,5   
3.4-Ostatní investice4815,7   4815,7   
          aktiva3130,1   3130,1   
          pasiva-1685,6   -1685,6   
3.4.1-Ostatní účasti0,0   0,0   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva0,0   0,0   
3.4.2-Oběživo a vklady4854,3   4854,3   
          aktiva3144,8   3144,8   
          pasiva-1709,5   -1709,5   
3.4.3-Půjčky-416,0   -416,0   
          aktiva516,0   516,0   
          pasiva932,0   932,0   
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-191,5   -191,5   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva191,5   191,5   
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy625,8   625,8   
          aktiva-549,0   -549,0   
          pasiva-1174,8   -1174,8   
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-56,9   -56,9   
          aktiva18,3   18,3   
          pasiva75,2   75,2   
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,0   0,0   
3.5-Rezervní aktiva421,1   421,1   
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)3787,6   3787,6   
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)4456,1   4456,1   
4.5-Čisté chyby a opomenutí668,5   668,5   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD