Platební bilance v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 12.6.2020)

v mil. EURI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 2730,8   2730,8   
          příjmy41579,5   41579,5   
          výdaje38848,7   38848,7   
1.A-Zboží a služby3908,2   3908,2   
          příjmy37902,1   37902,1   
          výdaje33993,9   33993,9   
1.A.a-Zboží2515,7   2515,7   
          vývoz31803,3   31803,3   
          dovoz29287,6   29287,6   
1.A.b-Služby1392,5   1392,5   
          příjmy6098,8   6098,8   
          výdaje4706,2   4706,2   
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů380,0   380,0   
          příjmy441,9   441,9   
          výdaje61,9   61,9   
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.56,5   56,5   
          příjmy174,6   174,6   
          výdaje118,1   118,1   
1.A.b.3-Doprava289,6   289,6   
          příjmy1434,7   1434,7   
          výdaje1145,1   1145,1   
1.A.b.4-Cestovní ruch169,6   169,6   
          příjmy1312,1   1312,1   
          výdaje1142,4   1142,4   
1.A.b.5-Stavební práce39,0   39,0   
          příjmy61,6   61,6   
          výdaje22,5   22,5   
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-131,1   -131,1   
          příjmy60,3   60,3   
          výdaje191,4   191,4   
1.A.b.7-Finanční služby-5,4   -5,4   
          příjmy85,5   85,5   
          výdaje90,9   90,9   
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-162,4   -162,4   
          příjmy126,0   126,0   
          výdaje288,4   288,4   
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby543,7   543,7   
          příjmy1121,1   1121,1   
          výdaje577,4   577,4   
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby223,7   223,7   
          příjmy1219,5   1219,5   
          výdaje995,8   995,8   
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-5,2   -5,2   
          příjmy57,7   57,7   
          výdaje62,9   62,9   
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-5,6   -5,6   
          příjmy3,8   3,8   
          výdaje9,4   9,4   
1.a.b.13-Služby nezařazené0,0   0,0   
          příjmy0,0   0,0   
          výdaje0,0   0,0   
1.B-Prvotní důchody-604,2   -604,2   
          příjmy2907,3   2907,3   
          výdaje3511,5   3511,5   
1.B.1-Náhrady zaměstnancům165,4   165,4   
          příjmy698,9   698,9   
          výdaje533,5   533,5   
1.B.2-Důchody z investic-1329,3   -1329,3   
          příjmy1588,0   1588,0   
          výdaje2917,3   2917,3   
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-1440,1   -1440,1   
          příjmy986,5   986,5   
          výdaje2426,6   2426,6   
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-160,6   -160,6   
          příjmy95,3   95,3   
          výdaje255,9   255,9   
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic47,5   47,5   
          příjmy282,4   282,4   
          výdaje234,8   234,8   
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)223,8   223,8   
1.B.3-Ostatní prvotní důchody559,7   559,7   
          příjmy620,4   620,4   
          výdaje60,7   60,7   
1.C-Druhotné důchody-573,2   -573,2   
          příjmy770,0   770,0   
          výdaje1343,3   1343,3   
2-Kapitálový účet726,6   726,6   
          příjmy1105,8   1105,8   
          výdaje379,2   379,2   
3-Finanční účet4067,6   4067,6   
          aktiva3461,4   3461,4   
          pasiva-606,2   -606,2   
3.1-Přímé investice-23,5   -23,5   
          aktiva2357,4   2357,4   
          pasiva2380,8   2380,8   
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-295,8   -295,8   
          aktiva57,4   57,4   
          pasiva353,3   353,3   
3.1.1.2-Reinvestice zisků-682,5   -682,5   
          aktiva797,5   797,5   
          pasiva1480,0   1480,0   
3.1.2-Dluhové nástroje954,9   954,9   
          aktiva1502,5   1502,5   
          pasiva547,6   547,6   
3.2-Portfoliové investice-1433,8   -1433,8   
          aktiva-1074,4   -1074,4   
          pasiva359,5   359,5   
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-849,5   -849,5   
          aktiva-876,8   -876,8   
          pasiva-27,3   -27,3   
3.2.2-Dluhové cenné papíry-584,3   -584,3   
          aktiva-197,5   -197,5   
          pasiva386,8   386,8   
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie744,6   744,6   
          aktiva-1063,2   -1063,2   
          pasiva-1807,9   -1807,9   
3.4-Ostatní investice4395,9   4395,9   
          aktiva2857,2   2857,2   
          pasiva-1538,6   -1538,6   
3.4.1-Ostatní účasti0,0   0,0   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva0,0   0,0   
3.4.2-Oběživo a vklady4431,1   4431,1   
          aktiva2870,6   2870,6   
          pasiva-1560,5   -1560,5   
3.4.3-Půjčky-379,8   -379,8   
          aktiva471,0   471,0   
          pasiva850,8   850,8   
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-174,8   -174,8   
          aktiva0,0   0,0   
          pasiva174,8   174,8   
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy571,3   571,3   
          aktiva-501,1   -501,1   
          pasiva-1072,4   -1072,4   
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-52,0   -52,0   
          aktiva16,7   16,7   
          pasiva68,6   68,6   
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,0   0,0   
3.5-Rezervní aktiva384,4   384,4   
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)3457,4   3457,4   
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)4067,6   4067,6   
4.5-Čisté chyby a opomenutí610,2   610,2   

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD