Platební bilance v EUR - čtvrtletní

ČTVRTLETNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 11.9.2020)

v mil. EURI. Q 2020II. Q 2020III. Q 2020IV. Q 2020I. Q 2020I.-II. Q 2020I.-III. Q 2020I.-IV. Q 2020
1-Běžný účet 2910,4278,5  2910,43188,9  
          příjmy41631,635711,3  41631,677342,8  
          výdaje38721,235432,8  38721,274154,0  
1.A-Zboží a služby3914,82243,0  3914,86157,9  
          příjmy37992,231904,8  37992,269897,0  
          výdaje34077,329661,8  34077,363739,1  
1.A.a-Zboží2497,31199,0  2497,33696,3  
          vývoz31870,926637,4  31870,958508,3  
          dovoz29373,625438,4  29373,654812,0  
1.A.b-Služby1417,51044,0  1417,52461,5  
          příjmy6121,35267,4  6121,311388,7  
          výdaje4703,84223,4  4703,88927,2  
1.A.b.1-Výrobní služby u cizích fyzických vstupů404,0371,2  404,0775,1  
          příjmy466,2414,0  466,2880,2  
          výdaje62,342,8  62,3105,1  
1.A.b.2-Opravy a údržba j.n.49,449,1  49,498,5  
          příjmy167,1167,6  167,1334,8  
          výdaje117,8118,6  117,8236,3  
1.A.b.3-Doprava315,3160,9  315,3476,2  
          příjmy1454,71247,4  1454,72702,1  
          výdaje1139,41086,5  1139,42225,9  
1.A.b.4-Cestovní ruch169,232,6  169,2201,7  
          příjmy1311,6601,3  1311,61912,9  
          výdaje1142,4568,8  1142,41711,2  
1.A.b.5-Stavební práce17,558,2  17,575,7  
          příjmy63,0113,3  63,0176,3  
          výdaje45,555,1  45,5100,6  
1.A.b.6-Pojišťovací služby a penzijní financování-133,0-142,4  -133,0-275,4  
          příjmy60,662,8  60,6123,5  
          výdaje193,6205,3  193,6398,8  
1.A.b.7-Finanční služby-1,7-27,1  -1,7-28,8  
          příjmy85,589,6  85,5175,1  
          výdaje87,2116,7  87,2204,0  
1.A.b.8-Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n.-155,2-141,9  -155,2-297,1  
          příjmy125,2143,9  125,2269,1  
          výdaje280,5285,8  280,5566,3  
1.A.b.9-Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby525,2617,3  525,21142,5  
          příjmy1122,71160,2  1122,72282,9  
          výdaje597,5542,9  597,51140,4  
1.A.b.10-Ostatní podnikatelské služby233,288,5  233,2321,6  
          příjmy1191,71217,0  1191,72408,8  
          výdaje958,61128,6  958,62087,1  
1.A.b.11-Osobní, kulturní a rekreační služby-0,4-14,2  -0,4-14,6  
          příjmy69,046,6  69,0115,5  
          výdaje69,360,8  69,3130,1  
1.A.b.12-Výrobky a služby vládních institucí j. n.-5,6-8,2  -5,6-13,7  
          příjmy3,83,3  3,87,1  
          výdaje9,411,5  9,420,9  
1.a.b.13-Služby nezařazené-0,20,1  -0,2-0,1  
          příjmy0,00,3  0,00,3  
          výdaje0,20,2  0,20,4  
1.B-Prvotní důchody-149,9-1584,6  -149,9-1734,5  
          příjmy2937,72686,2  2937,75623,9  
          výdaje3087,64270,8  3087,67358,4  
1.B.1-Náhrady zaměstnancům228,5213,0  228,5441,5  
          příjmy726,3696,5  726,31422,8  
          výdaje497,8483,5  497,8981,3  
1.B.2-Důchody z investic-938,2-2192,4  -938,2-3130,5  
          příjmy1591,01534,4  1591,03125,3  
          výdaje2529,23726,7  2529,26255,9  
1.B.2.1-Důchody z přímých investic-1049,7-2185,1  -1049,7-3234,8  
          příjmy986,7803,2  986,71790,0  
          výdaje2036,42988,3  2036,45024,7  
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-160,6-451,4  -160,6-612,0  
          příjmy95,3134,7  95,3230,1  
          výdaje255,9586,1  255,9842,1  
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic48,383,8  48,3132,1  
          příjmy285,1236,1  285,1521,2  
          výdaje236,9152,3  236,9389,1  
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)223,8360,3  223,8584,1  
1.B.3-Ostatní prvotní důchody559,7394,7  559,7954,5  
          příjmy620,4455,3  620,41075,7  
          výdaje60,760,6  60,7121,3  
1.C-Druhotné důchody-854,6-379,9  -854,6-1234,4  
          příjmy701,71120,3  701,71822,0  
          výdaje1556,31500,2  1556,33056,5  
2-Kapitálový účet726,6771,0  726,61497,6  
          příjmy1105,81522,9  1105,82628,7  
          výdaje379,2751,9  379,21131,1  
3-Finanční účet4198,157,4  4198,14255,5  
          aktiva3576,6-3602,5  3576,6-25,8  
          pasiva-621,5-3659,9  -621,5-4281,4  
3.1-Přímé investice8,6-1607,0  8,6-1598,4  
          aktiva2430,3-2238,5  2430,3191,8  
          pasiva2421,7-631,4  2421,71790,3  
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-295,81674,5  -295,81378,6  
          aktiva57,4-32,2  57,425,2  
          pasiva353,3-1706,7  353,3-1353,4  
3.1.1.2-Reinvestice zisků-682,5-102,4  -682,5-785,0  
          aktiva797,5631,7  797,51429,1  
          pasiva1480,0734,1  1480,02214,1  
3.1.2-Dluhové nástroje987,0-3179,1  987,0-2192,1  
          aktiva1575,4-2837,9  1575,4-1262,5  
          pasiva588,4341,2  588,4929,6  
3.2-Portfoliové investice-1433,8-1380,1  -1433,8-2813,9  
          aktiva-1074,4962,2  -1074,4-112,2  
          pasiva359,52342,3  359,52701,8  
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-849,51075,5  -849,5226,0  
          aktiva-876,81019,7  -876,8142,9  
          pasiva-27,3-55,8  -27,3-83,1  
3.2.2-Dluhové cenné papíry-584,3-2455,6  -584,3-3039,9  
          aktiva-197,5-57,6  -197,5-255,1  
          pasiva386,82398,1  386,82784,9  
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie744,6-10,0  744,6734,6  
          aktiva-1063,2-456,5  -1063,2-1519,7  
          pasiva-1807,9-446,5  -1807,9-2254,4  
3.4-Ostatní investice4494,32417,2  4494,36911,5  
          aktiva2899,5-2507,0  2899,5392,5  
          pasiva-1594,8-4924,2  -1594,8-6519,0  
3.4.1-Ostatní účasti0,0-5,2  0,0-5,2  
          aktiva0,0-5,2  0,0-5,2  
          pasiva0,00,0  0,00,0  
3.4.2-Oběživo a vklady4418,61538,4  4418,65957,0  
          aktiva2858,1-1518,7  2858,11339,4  
          pasiva-1560,5-3057,2  -1560,5-4617,7  
3.4.3-Půjčky-359,1313,8  -359,1-45,3  
          aktiva489,3-174,0  489,3315,3  
          pasiva848,4-487,8  848,4360,6  
3.4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy-175,0-120,1  -175,0-295,1  
          aktiva0,00,0  0,00,0  
          pasiva175,0120,1  175,0295,2  
3.4.5-Obchodní úvěry a zálohy661,8318,3  661,8980,1  
          aktiva-464,7-1196,1  -464,7-1660,9  
          pasiva-1126,5-1514,4  -1126,5-2640,9  
3.4.6-Jiné pohledávky/závazky-52,0372,0  -52,0320,1  
          aktiva16,8387,1  16,8403,8  
          pasiva68,715,0  68,783,7  
3.4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků)0,00,0  0,00,0  
3.5-Rezervní aktiva384,4637,3  384,41021,8  
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)3637,01049,5  3637,04686,5  
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)4198,157,4  4198,14255,5  
4.5-Čisté chyby a opomenutí561,2-992,1  561,2-430,9  

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD