ČNB > Statistika > Statistika platební bilance > Platební bilance – měsíční

Platební bilance – měsíční

V případě revize údajů platební bilance z důvodu aktualizace dat nebo změny metodiky jsou úpravy časových řad čtvrtletních i měsičních údajů za příslušné období provedeny současně.