Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2021

(předběžné údaje - 13.4.2021)

v mil. Kč2021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/12Kumulace
1-Běžný účet 28648,024281,4          52929,4
          příjmy366787,1373913,3          740700,4
          výdaje338139,1349631,9          687771,0
1.A-Zboží a služby35225,233257,0          68482,2
          příjmy338756,7345185,8          683942,5
          výdaje303531,5311928,8          615460,3
1.A.a-Zboží32897,430574,0          63471,4
          vývoz296024,5302077,4          598102,0
          dovoz263127,2271503,4          534630,5
1.A.b-Služby2327,82683,0          5010,8
          příjmy42732,243108,4          85840,6
          výdaje40404,340425,4          80829,8
1.B-Prvotní důchody1441,82270,9          3712,6
          příjmy23241,323938,4          47179,7
          výdaje21799,621667,5          43467,1
1.B.1-Náhrady zaměstnancům1745,31745,3          3490,7
          příjmy6313,36313,3          12626,7
          výdaje4568,04568,0          9136,0
1.B.2-Důchody z investic-7372,6-4587,4          -11960,1
          příjmy9196,211969,4          21165,6
          výdaje16568,816556,8          33125,7
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-7847,3-7585,2          -15432,5
          příjmy6319,96490,1          12810,0
          výdaje14167,214075,3          28242,5
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-1425,3-1228,0          -2653,3
          příjmy734,8969,1          1703,8
          výdaje2160,12197,0          4357,1
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic1222,41172,9          2395,4
          příjmy1463,91457,5          2921,4
          výdaje241,5284,5          526,1
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)677,63052,8          3730,4
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7069,05113,0          12182,0
          příjmy7731,85655,7          13387,4
          výdaje662,7542,7          1205,4
1.C-Druhotné důchody-8019,0-11246,5          -19265,5
          příjmy4789,14789,1          9578,2
          výdaje12808,016035,6          28843,6
2-Kapitálový účet0,00,0          0,0
          příjmy0,00,0          0,0
          výdaje0,00,0          0,0
3-Finanční účet19124,98651,0          27776,0
          aktiva16976,459030,3          76006,7
          pasiva-2148,550379,2          48230,7
3.1-Přímé investice4631,5404,6          5036,1
          aktiva16630,713515,1          30145,8
          pasiva11999,213110,5          25109,7
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků589,61801,2          2390,7
          aktiva45,7344,9          390,7
          pasiva-543,8-1456,3          -2000,1
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6217,2-6217,2          -12434,3
          aktiva5984,65984,6          11969,3
          pasiva12201,812201,8          24403,6
3.1.2-Dluhové nástroje10259,14820,6          15079,7
          aktiva10600,37185,6          17785,9
          pasiva341,22365,0          2706,2
3.2-Portfoliové investice145006,6-60525,5          84481,1
          aktiva-99,5-2380,8          -2480,4
          pasiva-145106,258144,7          -86961,5
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech653,9-932,2          -278,3
          aktiva60,4-1637,5          -1577,1
          pasiva-593,5-705,3          -1298,8
3.2.2-Dluhové cenné papíry144352,7-59593,3          84759,4
          aktiva-159,9-743,3          -903,2
          pasiva-144512,658850,0          -85662,7
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie11356,1-1929,5          9426,6
          aktiva-3961,9-5209,9          -9171,9
          pasiva-15318,0-3280,4          -18598,4
3.4-Ostatní investice-142489,138324,2          -104164,9
          aktiva3787,420728,7          24516,1
          pasiva146276,4-17595,5          128680,9
3.5-Rezervní aktiva619,832377,2          32997,0
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)28648,024281,4          52929,4
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)19124,98651,0          27776,0
4.5-Čisté chyby a opomenutí-9523,1-15630,4          -25153,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD