Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2024

(předběžné údaje - 14.5.2024)

v mil. Kč2024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/12Kumulace
1-Běžný účet 6849,539150,464393,5         110393,4
          příjmy447337,9504643,2533563,2         1485544,3
          výdaje440488,4465492,7469169,6         1375150,8
1.A-Zboží a služby25653,558571,964732,9         148958,3
          příjmy411416,9459996,2475641,2         1347054,2
          výdaje385763,4401424,2410908,2         1198095,9
1.A.a-Zboží18632,549990,754705,0         123328,2
          vývoz343379,0389763,6401496,5         1134639,1
          dovoz324746,5339772,9346791,5         1011310,9
1.A.b-Služby7021,08581,210027,9         25630,1
          příjmy68037,970232,674144,6         212415,1
          výdaje61016,961651,464116,8         186785,0
1.B-Prvotní důchody-15265,0-19569,4-13830,2         -48664,6
          příjmy26859,429807,931329,6         87997,0
          výdaje42124,549377,445159,8         136661,6
1.B.1-Náhrady zaměstnancům-745,0-745,0-745,0         -2235,0
          příjmy6126,06126,06126,0         18378,0
          výdaje6871,06871,06871,0         20613,0
1.B.2-Důchody z investic-13897,8-18458,4-12578,9         -44935,1
          příjmy20679,523521,125150,8         69351,4
          výdaje34577,241979,537729,7         114286,4
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-18723,8-25123,2-15617,9         -59464,9
          příjmy9519,09643,313706,5         32868,9
          výdaje28242,934766,529324,4         92333,8
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-266,6-33,6279,4         -20,8
          příjmy1080,71326,41645,3         4052,4
          výdaje1347,31360,01365,9         4073,2
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic-821,3-1645,9-1860,3         -4327,5
          příjmy4165,84207,15179,1         13552,0
          výdaje4987,15853,07039,4         17879,5
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)5914,08344,34619,9         18878,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody-622,2-366,1-506,3         -1494,6
          příjmy54,0160,852,8         267,6
          výdaje676,2526,9559,1         1762,2
1.C-Druhotné důchody-3539,0147,913490,8         10099,7
          příjmy9061,614839,126592,4         50493,1
          výdaje12600,614691,113101,6         40393,3
2-Kapitálový účet0,0-3000,0-490,2         -3490,2
          příjmy0,00,029255,3         29255,3
          výdaje0,03000,029745,5         32745,5
3-Finanční účet-13652,320571,477520,2         84439,4
          aktiva9881,75674,0171173,1         186728,8
          pasiva23533,9-14897,493652,9         102289,4
3.1-Přímé investice-65923,74235,124742,6         -36946,0
          aktiva-15185,333227,134619,0         52660,8
          pasiva50738,528991,99876,4         89606,8
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-3057,0-4475,5-4020,5         -11552,9
          aktiva343,1827,02086,5         3256,7
          pasiva3400,05302,56107,0         14809,6
3.1.1.2-Reinvestice zisků-16079,0-16079,0-16079,0         -48237,0
          aktiva7975,57975,57975,5         23926,4
          pasiva24054,524054,524054,5         72163,4
3.1.2-Dluhové nástroje-46787,824789,644842,1         22843,8
          aktiva-23503,824424,524557,0         25477,7
          pasiva23284,0-365,1-20285,1         2633,8
3.2-Portfoliové investice-3500,77205,621462,5         25167,4
          aktiva-1494,0-3727,724253,1         19031,4
          pasiva2006,8-10933,32790,5         -6136,0
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-4752,0-5843,29279,0         -1316,3
          aktiva-3186,6-5400,716021,8         7434,5
          pasiva1565,4442,56742,8         8750,8
3.2.2-Dluhové cenné papíry1251,213048,812183,6         26483,7
          aktiva1692,61673,08231,3         11596,9
          pasiva441,4-11375,9-3952,3         -14886,8
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie-3827,4-2292,6-2222,9         -8342,9
          aktiva-14802,5-14463,6-17744,4         -47010,5
          pasiva-10975,0-12171,0-15521,6         -38667,6
3.4-Ostatní investice72962,3-6907,1-13686,1         52369,0
          aktiva54726,0-27692,182821,4         109855,2
          pasiva-18236,3-20785,096507,5         57486,2
3.5-Rezervní aktiva-13362,618330,447224,2         52191,9
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)6849,536150,463903,4         106903,3
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)-13652,320571,477520,2         84439,4
4.5-Čisté chyby a opomenutí-20501,7-15579,013616,9         -22463,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD