Platební bilance - měsíční

HLAVNÍ POLOŽKY MĚSÍČNÍ PLATEBNÍ BILANCE 2020

(předběžné údaje - 16.3.2020)

v mil. Kč2020/012020/022020/032020/042020/052020/062020/072020/082020/092020/102020/112020/12Kumulace
1-Běžný účet 18494,6           18494,6
          příjmy384110,2           384110,2
          výdaje365615,6           365615,6
1.A-Zboží a služby27778,1           27778,1
          příjmy353430,9           353430,9
          výdaje325652,8           325652,8
1.A.a-Zboží23803,7           23803,7
          vývoz295880,2           295880,2
          dovoz272076,4           272076,4
1.A.b-Služby3974,4           3974,4
          příjmy57550,8           57550,8
          výdaje53576,4           53576,4
1.B-Prvotní důchody1616,0           1616,0
          příjmy26511,0           26511,0
          výdaje24895,0           24895,0
1.B.1-Náhrady zaměstnancům1465,3           1465,3
          příjmy6023,3           6023,3
          výdaje4558,0           4558,0
1.B.2-Důchody z investic-6875,0           -6875,0
          příjmy12914,2           12914,2
          výdaje19789,2           19789,2
1.B.2.1-Důchody z přímých investice-7460,9           -7460,9
          příjmy9131,8           9131,8
          výdaje16592,7           16592,7
1.B.2.2-Důchody z portfoliových investic-1379,8           -1379,8
          příjmy766,8           766,8
          výdaje2146,6           2146,6
1.B.2.3-Důchody z ostatních investic747,5           747,5
          příjmy1797,5           1797,5
          výdaje1049,9           1049,9
1.B.2.4-Důchody z rezervních aktiv (příjem)1218,1           1218,1
1.B.3-Ostatní prvotní důchody7025,7           7025,7
          příjmy7573,4           7573,4
          výdaje547,7           547,7
1.C-Druhotné důchody-10899,5           -10899,5
          příjmy4168,2           4168,2
          výdaje15067,8           15067,8
2-Kapitálový účet0,0           0,0
          příjmy0,0           0,0
          výdaje0,0           0,0
3-Finanční účet12833,2           12833,2
          aktiva7712,9           7712,9
          pasiva-5120,3           -5120,3
3.1-Přímé investice-6221,5           -6221,5
          aktiva18151,5           18151,5
          pasiva24373,1           24373,1
3.1.1.1-Účasti jiné než reinvestice zisků-1514,2           -1514,2
          aktiva300,0           300,0
          pasiva1814,2           1814,2
3.1.1.2-Reinvestice zisků-6384,5           -6384,5
          aktiva8354,4           8354,4
          pasiva14738,9           14738,9
3.1.2-Dluhové nástroje1677,2           1677,2
          aktiva9497,1           9497,1
          pasiva7820,0           7820,0
3.2-Portfoliové investice129872,0           129872,0
          aktiva-354,9           -354,9
          pasiva-130226,9           -130226,9
3.2.1-Účasti a podíly v investičních fondech-1323,6           -1323,6
          aktiva-1242,0           -1242,0
          pasiva81,6           81,6
3.2.2-Dluhové cenné papíry131195,6           131195,6
          aktiva887,1           887,1
          pasiva-130308,5           -130308,5
3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie3584,9           3584,9
          aktiva-1749,3           -1749,3
          pasiva-5334,2           -5334,2
3.4-Ostatní investice-100075,0           -100075,0
          aktiva5992,7           5992,7
          pasiva106067,7           106067,7
3.5-Rezervní aktiva-14327,1           -14327,1
4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu)18494,6           18494,6
4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu)12833,2           12833,2
4.5-Čisté chyby a opomenutí-5661,4           -5661,4

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD