Vývoj platební bilance – komentář

Květen 2020

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v květnu 4,2 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 19,6 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodu na straně pasiv jsou vykázány dividendy z přímých investic ve výši 10,6 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu EU ve výši 4,3 mld. Kč. Na kapitálovém účtu byly příjmy z rozpočtu EU v objemu 9,2 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 16,9 mld. Kč, vzhledem k rychlejšímu růstu aktiv před zvyšováním pasiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo 5,1 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 6,2 mld. Kč. Saldo odlivu portfoliových investic ve výši 44,2 mld. Kč (čisté půjčky do zahraničí) bylo ovlivněno zejména poklesem objemu investic nerezidentů do bankovních dluhopisů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 38,3 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o  16,3 mld. Kč.