Vývoj platební bilance – komentář

Březen 2023

Přebytek běžného účtu platební bilance dosáhl v březnu 11,3 mld. Kč zejména vlivem kladné bilance zboží a služeb ve výši 39,2 mld. Kč. V důchodech a kapitálových transferech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu Evropské unie do ČR ve výši 17,3 mld. Kč.

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Čistý odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 36,8 mld. Kč vzhledem k rychlejšímu růstu finančních aktiv před růstem pasiv vůči nerezidentům. Čistý odliv kapitálu v rámci přímých zahraničních investic činil 17,2 mld. Kč, zejména díky vývoji v rámci dluhových nástrojů (29,8 mld. Kč). Čistý odliv portfoliových investic poté dosáhl 56,3 mld. Kč, s dominantním vlivem klesající držby dluhopisů bank a vládních institucí ze strany nerezidentů.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo příliv kapitálu (čisté výpůjčky ze zahraničí) v objemu 95,4 mld. Kč. Příliv ostatního kapitálu byl na straně pasiv spojen především s  růstem krátkodobých vkladů v bankovním sektoru (89,0 mld. Kč)  a krátkodobých půjček (15,7 mld. Kč) od nerezidentů, na straně pasiv poté s klesajícím stavem vkladů u nerezidentů (-22,2 mld. Kč). Na aktivní straně byl příliv částečně kompenzován zejména růstem obchodních úvěrů a záloh vůči nerezidentům (14,0 mld. Kč). Vlivem transakcí došlo k růstu devizových rezerv o 53,0 mld. Kč.