Vývoj platební bilance – komentář

Duben 2024

Přebytek běžného účtu platební bilance dosáhl v dubnu 27,9 mld. Kč. Bilance zboží a služeb skončila v přebytku ve výši 50,8 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů jsou na straně výdajů vykázány dividendy z přímých investic ve výši 5,3 mld. Kč. V důchodech a kapitálových transferech je zahrnuto aktivní saldo vůči institucím Evropské unie ve výši 22,1 mld. Kč.

Běžný účet
(vmld.Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Čistý odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) dosáhl v únoru 9,8 mld. Kč, při rychlejším poklesu závazků (10,9 mld. Kč) oproti poklesu aktiv (1,1 mld. Kč) vůči nerezidentům. Čistý příliv kapitálu v rámci přímých zahraničních investic dosáhl 8,3 mld. Kč. V kategorii portfoliových investic byl na saldu zaznamenán čistý odliv kapitálu ve výši 44,6 mld. Kč. Odliv v rámci portfoliových investic byl způsoben zejména poklesem nerezidentské držby cenných papírů emitovaných vládními institucemi (24,8 mld. Kč), a naopak růstem držby nerezidentských cenných papírů ze strany tuzemských bank (12,4 mld. Kč).

Vývoj přímých a portfoliových investic
(vmld.Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo čistý příliv kapitálu ve výši 25,2 mld. Kč, který byl spojen zejména s poklesem objemu aktiv (24,9 mld. Kč), při mírném růstu závazků (0,3 mld. Kč). K poklesu aktiv přispěly zejména klesající objem vkladů tuzemských bank u nerezidentů (47,9 mld. Kč), částečně kompenzovaný růstem vkladů ostatních sektorů u nerezidentů (13,1 mld. Kč) a růstem půjček bankovního sektoru nerezidentům (11,3 mld. Kč). Na závazkové straně byl zaznamenán pokles dlužnické pozice centrální banky vůči nerezidentům (17,5 mld. Kč), jenž byl částečně kompenzován zejména růstem závazků tuzemských komerčních bank vůči nerezidentům (14,9 mld. Kč.). Vlivem finančních transakcí došlo v dubnu k růstu devizových rezerv o 2,2 mld. Kč.