Vývoj platební bilance – komentář

Srpen 2020

Aktivum běžného účtu platební bilance dosáhlo v srpnu 16,4 mld. Kč. V bilanci prvotních důchodů na straně pasiv tvoří dividendy z přímých investic částku 4,9 mld. Kč. Bilance zboží a služeb byla aktivní v objemu 24,7 mld. Kč. V prvotních a druhotných důchodech je zahrnuto aktivní saldo převodů z rozpočtu EU do ČR ve výši 1,2 mld. Kč.  Na kapitálovém účtu příjmy z rozpočtu EU činily 0,4 mld. Kč.  

Běžný účet
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 1 – Běžný účet

Odliv kapitálu na finančním účtu (čisté půjčky do zahraničí) činil 26,6 mld. Kč vzhledem k poklesu pasiv a zvýšení aktiv vůči zahraničí. Saldo přílivu přímých zahraničních investic bylo ve výši 1,6 mld. Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 0,9 mld. Kč. Saldo přílivu portfoliových investic ve výši 31,9 mld. Kč (čisté výpůjčky ze zahraničí) bylo spojeno na straně pasiv se zvýšením držby dluhových cenných papírů bank nerezidenty.

Vývoj přímých a portfoliových investic
(v mld. Kč)

Platební bilance – měsíční – graf 2 – Vývoj přímých a portfoliových investic

Saldo ostatních investic vykázalo odliv kapitálu (čisté půjčky do zahraničí) v objemu 56,8 mld. Kč. Odliv ostatního kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bankovního sektoru vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo (po vyloučení kurzových rozdílů) ke zvýšení devizových rezerv o 3,7 mld. Kč.