Seznam IF - vysvětlivky

RIAD_CODE - jedinečný identifikační kód subjektu v rámci EU (skládá se z kódu země, ve které je subjekt rezidentem a identifikačního kódu subjektu používaného ČNB),

ZEMĚ - kód země, ve které je subjekt rezidentem,

ID - identifikační kód subjektu používaný ČNB,

ID_RES - identifikační kód subjektu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

LEI - jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený subjektu,

NÁZEV - název subjektu,

ULICE_ MĚSTO_ PSČ - adresa subjektu včetně poštovního směrovacího čísla,

KATEGORIE - typ investičního fondu podle investiční strategie (akciový, dluhopisový, nemovitostní, smíšený, ostatní),

VARIABILITA_KAPITÁLU - druh investičního fondu. Investiční fondy mohou být založeny buď jako otevřené nebo jako uzavřené,

STRUKTURA_1 - informace o tom, zda fond splňuje požadavky směrnice UCITS,

STRUKTURA_2 - podtyp fondu kolektivního investování podle jeho právní formy. Může se jednat o akciovou společnost zapsanou v obchodním rejstříku nebo podílový fond nezapsaný v obchodním rejstříku,

PODFOND - informace o tom, zda je daný fond podfondem,

ISIN - ISIN nebo jiný identifikátor cenného papíru vydaného fondem, pokud má takový identifikátor přidělen,

REPORT - informace o tom, zda subjekt podléhá plnému vykazování nebo mu je poskytnuta úleva (ANO - subjekt podléhá plnému vykazování, NE - subjektu je poskytnuta úleva),

OBHOSPODAŘOVATEL - registrované jméno investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu.