Komentář ke statistice zprostředkovatelů financování aktiv

(finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

k 30. 6. 2020

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 30. 6. 2020 činila 425,1 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma poklesla o 11,6 mld. Kč. Ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2019 se meziročně bilanční suma snížila o 12,6 mld. Kč, což je pokles o 2,9 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 321,6 mld. Kč. Z toho bylo 315,8 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem v druhém čtvrtletí roku 2020 oproti předchozímu čtvrtletí poklesly, a to o 8,9 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky zaznamenaly pokles o 2,8 %, resp. o 9,3 mld. Kč.  

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 248,5 mld. Kč, což představuje 78,7 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím půjčky nefinančním podnikům poklesly o 6,1 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům zůstala na stejné úrovni. 

Druhou největší skupinu půjček poskytnutých rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 63,3 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí poklesly o 1,5 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 20,0 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, apod.