Komentář ke statistice platebního styku

rok 2019

Počty karet a akceptačních zařízení

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) stejně jako počet akceptačních zařízení (bankomatů a platebních terminálů) v roce 2019 opět meziročně vzrostl.

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) vydaných českými bankami a pobočkami zahraničních bank působících na území České republiky meziročně vzrostl o 608 tisíc kusů a na konci roku 2019 dosáhl 13,0 mil. kusů. Z toho debetních karet bylo 11,4 mil. kusů. Kreditní karty však nadále pokračovaly v meziročním poklesu, když se jejich počet snížil o 48 tisíc kusů na 1,6 mil. kusů.

Počet bankomatů provozovaných českými bankami zaznamenal znovu meziročně mírný nárůst, když vzrostl o 91 kusů. 96 % z tohoto celkového počtu představoval počet bankomatů s funkcí vydávání hotovosti. Tyto údaje však zahrnují i bankomaty provozované českými subjekty v zahraniční a naopak nezahrnují instituce bez povolení poskytovat platební služby, které provozují bankomaty na území ČR. (Provozování bankomatů samo o sobě není totiž platební službou).

Počet terminálů na prodejním místě (tzv. POS) vydaných českým akceptantem (acquirerem), se ke konci roku 2019 meziročně zvýšil o téměř 27 tisíc kusů na 210 tisíc kusů. Z toho počet elektronických terminálů v prodejním místě (tzv. EFTPOS) byl 191 tisíc kusů.

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Graf č. 1: Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) (v milionech) a počet bankomatů (v jednotkách)

Počty plateb podle druhu platební služby

Počet většiny typů odeslaných plateb se meziročně zvýšil. Výjimku však představoval pokles v počtu inkas (meziročně se počet snížil o 3 %).

Počet příkazů k úhradě se meziročně zvýšil o 42 milionů na 897 milionů. Z toho mírně poklesl počet příkazů k úhradě iniciovaných hromadně o 600 tisíc na 61,3 milionů. Příkazy k úhradě iniciované jako jednotlivá plateb naopak zaznamenaly meziroční nárůst o 5 % na 824 mil. kusů.

Počty plateb s kartami vydanými rezidentskými platebními institucemi meziročně opět znatelně vzrostly a dostaly se na 1,3 miliardy. V porovnání s 1,1 miliardami za rok 2018 tak představoval nárůst 203 milionů transakcí. Z celkového počtu transakcí platebními kartami bylo 90 % provedeno kartami debetními.

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Graf č. 2: Počet příkazů k úhradě a počet plateb kartami (v milionech)

Počty transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty, stejně tak jako počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty se meziročně znatelně zvýšil. Naopak poklesl počet hotovostních výběrů i vkladů na přepážkách.

Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil o 110 milionů na 1,1 miliardy. Z toho počet výběrů z bankomatů poklesl o 6 milionů na 173 milionů. Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty, což představovaly především platby zahraničních návštěvníků, se meziročně zvýšil o 18 milionů na 80 milionů. Naopak počet transakcí s kartami vydanými rezidenty na nerezidentských akceptačních zařízeních (zahrnující jak operace na bankomatech tak transakce POS) se meziročně zvýšil o 92 milionů na 383 milionů.

Objemy plateb podle druhu platební služby

Objem příkazů k úhradě se meziročně mírně snížil. Naopak objemy plateb kartami vydanými rezidentskými platebními institucemi zaznamenal nárůst.

Objem příkazů k úhradě se v roce 2019 meziročně snížil o necelé 3 mld. Kč na 150 mld. Kč. Objem inkas se naproti tomu meziročně zvýšil o 5 mld. Kč na 192 mld. Kč.

Objem plateb kartami vydanými rezidentskými bankami a pobočkami zahraničních bank (kromě karet s funkcí elektronických peněz) se zvýšil ze 711 mld. Kč na 808 mld. Kč v roce 2019. Z toho objem plateb debetními kartami se zvýšil o 108 mld. Kč. Naopak objem plateb kreditními kartami meziročně poklesl o téměř 11 mld. Kč na 91 mld. Kč. Objem přeshraničně přijatých plateb (kromě plateb kartou) také zaznamenal zvýšení, a to o 115 mld. Kč na 9,2 bilionu Kč.

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Graf č. 3: Objem plateb debetními a kreditními kartami (v miliardách Kč)

Objemy transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Všechny objemy transakcí kromě hotovostních výběrů a vkladů na přepážkách a také výběrů z rezidentských bankomatů kartami vydanými nerezidenty zaznamenaly meziroční zvýšení. 

Souhrnný objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty vzrostl v roce 2019 na 1,5 bilionu Kč. Z toho výběry z bankomatů představovaly 780 mld. Kč, tedy o téměř 20 mld. Kč více, než tomu bylo v roce 2018. Vklady na bankomatech (kromě transakcí elektronickými penězi) představovaly 245 mld. Kč a transakce na prodejním místě (POS) 513 mld. Kč.

Objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty se meziročně zvýšil o 10 mld. Kč na 96 mld. Kč. Také objem transakcí na nerezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil, a to na 284 mld. Kč. Z toho výběry z bankomatu činily 26 mld. Kč.

Objem hotovostních výběrů na přepážce poklesl v roce 2019 o téměř 20 mld. Kč na 458 mld. Kč a objem hotovostních vkladů na přepážce poklesl v témže roce o téměř 60 mld. Kč na 713 mld. Kč.

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)

Graf č. 4: Objem výběrů z bankomatu (rezidenti rezidentskou kartou) (v miliardách Kč)


Poznámky: