Předchozí znění mezinárodních právních předpisů k měnové a finanční statistice

Evropská společenství

Evropská centrální banka

Konsolidovaná bilance sektoru měnových finančních institucí

Statistika úrokových sazeb

Statistika aktiv a pasiv investičních fondů

Statistika účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí

Další dokumenty