Bankovní statistika

Červenec 2020

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci července 2020 hodnoty 8 621 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 177 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 5 493 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v červenci 2020 výše 1 807 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 385 mld. Kč v červenci 2020, meziměsíční nárůst o 0,8 %). Ty tvoří 77 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci července výše 264 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 0,4 %. Přibližně od poloviny roku 2013 klesá podíl nevýkonných úvěrů, a to z 5,2 % v červnu 2013 až na 1,6 % v červnu a červenci 2020. 

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_3_c

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v červenci 2020 výše 1 146 mld. Kč (meziměsíční pokles o 0,8 %), mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V červenci 2020 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 655 mld. Kč (57 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků. Zatímco v prosinci 2010 činil zmíněný podíl 9 %, v roce 2020 se pak pohyboval mírně nad třemi procenty, konkrétně v červenci 2020 klesl na 3,1 %.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_4_c


Poznámky:

  • V červenci 2020 v ČR aktivně působilo celkem 49 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).