Bankovní statistika

Březen 2024

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci března 2024 hodnoty 10 540 mld. Kč a meziměsíčně se zvýšila o 23 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 7 113 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 7 120 mld. Kč.

Graf 1 – Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Graf 2 – Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v březnu 2024 výše 2 267 mld. Kč a meziměsíčně vzrostl o 10 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 755 mld. Kč v březnu, meziměsíční nárůst o 0,3 %). Ty tvoří 77 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Objem nevýkonných úvěrů se v březnu nepatrně zvýšil na hodnotu 29,6 mld. Kč. Jeho podíl na celkovém objemu úvěrů se nezměnil a stejně jako v předchozích desíti měsících setrval na úrovni 1,3 %.

Graf 3 – Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_3_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v březnu 2024 výše 1 391 mld. Kč (meziměsíční nárůst o 0,8 %, tj. 11 mld. Kč), mají v členění podle původní doby splatnosti stále nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V březnu dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 755 mld. Kč (54 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Objem nevýkonných úvěrů dosáhl v březnu 36,0 mld. Kč (meziměsíční nárůst o 0,2 mld. Kč) a jeho podíl na celkovém objemu úvěrů činil stejně jako v únoru 2,6 %.

Graf 4 – Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_4_c

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámky:

  • V březnu 2024 byla bankovní statistika v ČR sestavena ze zdrojových dat 46 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).