Bankovní statistika

Leden 2020

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci ledna 2020 hodnoty 8 139 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 120 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4 946 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v lednu 2020 výše 1 753 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 336 mld. Kč v lednu 2020, meziměsíční nárůst o 0,4 %). Ty tvoří 76 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci ledna 2020 výše 262 mld. Kč a meziměsíčně poklesly o 0,1 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu nevýkonných úvěrů. Podíl nevýkonných úvěrů v lednu 2020 stagnoval na úrovni 1,7 % (5,2 % v červnu 2013).

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_3_c

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v lednu 2020 výše 1 129 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V lednu 2020 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 641 mld. Kč (57 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, a to z 9 % v prosinci 2010 až na 3,1 % v lednu 2020. 

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_4_c


Poznámky:

  • V lednu 2020 v ČR aktivně působilo celkem 49 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).