Bankovní statistika

Červenec 2019

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci července 2019 hodnoty 8 064 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 006 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 4 849 mld. Kč.

Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v červenci 2019 výše 1 701 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 289 mld. Kč v červenci 2019, meziměsíční nárůst o 0,6 %). Ty tvoří téměř 76 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Spotřebitelské úvěry dosáhly ke konci července 2019 výše 253 mld. Kč a meziměsíčně vzrostly o 1 %. Přibližně od poloviny roku 2013 dochází k mírnému trvalému poklesu podílu nevýkonných úvěrů. V červenci 2019 podíl nevýkonných úvěrů činil 1,8 % (5,2 % v červnu 2013).

Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_3_c

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v červenci 2019 výše 1 115 mld. Kč, mají v členění podle původní doby splatnosti nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V červenci 2019 dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 619 mld. Kč (56 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Od konce roku 2010 také pozvolna klesá podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu úvěrů poskytnutých sektoru nefinančních podniků, z 9 % v prosinci 2010 na 3,4 % v červenci 2019.

Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%) 

bs_graf_4_c


Poznámky:

  • V červenci 2019 v ČR aktivně působilo celkem 49 bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).