Bankovní statistika

Říjen 2023

Komentář k hlavním indikátorům

Bilanční suma bankovního sektoru ČR dosáhla na konci října 2023 hodnoty 10 235 mld. Kč a meziměsíčně se zvýšila o 30 mld. Kč. Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem představoval 6 961 mld. Kč. Objem vkladů rezidentů, jenž tvoří nejvýznamnější položku pasiv bankovního sektoru, činil 6 892 mld. Kč.

Graf 1 – Aktiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_1_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Graf 2 – Pasiva bankovního sektoru (mld. Kč)

bs_graf_2_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Objem úvěrů poskytnutých rezidentským domácnostem v ČR dosáhl v říjnu 2023 výše 2 234 mld. Kč a meziměsíčně vzrostl o 9 mld. Kč. Pokud jde o účelovou strukturu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, objemově největší položku představují úvěry na bydlení (1 734 mld. Kč v říjnu 2023, meziměsíční nárůst o 0,3 %). Ty tvoří 78 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých domácnostem. Objem nevýkonných úvěrů v říjnu 2023 stagnoval na hodnotě 28,9 mld. Kč. Jeho podíl na celkovém objemu úvěrů se také nezměnil a stejně jako v předchozích pěti měsících činil 1,3 %.

Graf 3 – Úvěry rezidentským domácnostem podle účelu (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_3_c

Zdroj: ARAD systém časových řad

Mezi úvěry poskytnutými rezidentským nefinančním podnikům v ČR, jejichž objem dosáhl v říjnu 2023 výše 1 354 mld. Kč (meziměsíční nárůst o 1,6 %, tj. 21 mld. Kč), mají v členění podle původní doby splatnosti stále nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V říjnu dosáhl objem dlouhodobých úvěrů hodnoty 737 mld. Kč (54 % z celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru). Objem nevýkonných úvěrů se v říjnu snížil o 0,7 mld. Kč na 35,4 mld. Kč. Rovněž jeho podíl na celkovém objemu úvěrů nepatrně poklesl, a to o 0,1 procentního bodu na 2,6 %.

Graf 4 – Úvěry rezidentským nefinančním podnikům podle původní doby splatnosti (mld. Kč) a podíl nevýkonných úvěrů (%)

bs_graf_4_c

Zdroj: ARAD systém časových řad


Poznámky:

  • V říjnu 2023 byla bankovní statistika v ČR sestavena ze zdrojových dat 45 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).