Provozní informace k dohledové statistice

Způsoby doručení požadovaných informací do České národní banky se liší podle druhu a četnosti zasílání. Používají se následující způsoby:

  • v případě pravidelných informací předkládaných prostřednictvím výkazů a hlášení podle jednotlivých sektorových vyhlášek s využitím informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS, který nabízí tři základní způsoby předávání dat do ČNB (SDNS, UN/EDIFACT, Web Services),
  • ve specifických případech portál SFTP,
  • pro neautomatizované předkládání informací speciální adresy elektronické pošty nebo datová schránka České národní banky.

Příručky a jiné materiály týkající se provozních záležitostí reportingu: