Investiční společnosti a investiční fondy, osoby podle §15 ZISIF

Detailní metodika všech výkazů předkládaných investičními společnostmi, administrátory investičních fondů, investičními fondy a osobami uvedenými v § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je k dispozici prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci Metodických informací veřejného přístupu v oblasti Fondy. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice: