Legislativní rámec dohledové statistiky v oblasti investičních společností a investičních fondů a osob podle §15 ZISIF

Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu a osoby uvedené v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech předkládají výkazy, hlášení a další informace podle

Obhospodařovatel a administrátor investičního fondu a zahraničního investičního fondu a osoby uvedené v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech dále předkládají výkazy, hlášení a další informace podle: