Legislativní rámec dohledové statistiky bank a poboček zahraničních bank

Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy, hlášení a další informace podle

 • vyhlášky č. 346/2013 Sb. (pdf, 203 kB) (úplné znění k 1. lednu 2016 – pracovní pomůcka)
  • vyhláška č. 346/2013 Sb. (pdf, 1,1 MB), o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance - vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
  • vyhláška č. 216/2014 Sb. (pdf, 329 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
  • vyhláška č. 300/2015 Sb. (pdf, 338 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016
 • prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (pdf, externí odkaz) ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1627 (pdf, externí odkaz) ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2114 (pdf, externí odkaz) ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1443 (pdf, externí odkaz) ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1702 (pdf, externí odkaz) ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/428 (pdf, externí odkaz) ze dne 23. března 2016, kterým se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (pdf, externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity
   • Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (pdf, externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/313 (pdf, externí odkaz) ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1278 (externí odkaz) ze dne 9. července 2015, kterým se, pokud jde o pokyny, šablony a definice, mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu
  • nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu ECB/2015/13 (pdf, externí odkaz)
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/227 (pdf, externí odkaz) ze dne 9. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
  • prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/79 (pdf, externí odkaz) ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování
 • úředního sdělení České národní banky ze dne 11. ledna 2016 (pdf, 824 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry České národní bance
 • úředního sdělení České národní banky ze dne 8. ledna 2018 (pdf, 186 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a o zrušení některých úředních sdělení České národní banky (informování České národní banky podle § 161 odst. 5, § 181 odst. 3 a § 191 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku).