Legislativní rámec dohledové statistiky bank a poboček zahraničních bank

Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy, hlášení a další informace podle

 • vyhlášky č. 346/2013 Sb. (pdf, 203 kB) (úplné znění k 1. červenci 2021 – pracovní pomůcka)
  • vyhláška č. 246/2021 Sb. (pdf, 59 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.
  • vyhláška č. 325/2019 Sb. (pdf, 65 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020
  • vyhláška č. 300/2015 Sb. (pdf, 338 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016
  • vyhláška č. 216/2014 Sb. (pdf, 329 kB), kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
  • vyhláška č. 346/2013 Sb. (pdf, 1,1 MB), o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance - vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014
 • prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/763 (externí odkaz) ze dne 23. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU s ohledem na podávání zpráv pro účely dohledu a zveřejňování minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky.
 • prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 (externí odkaz) ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (kons. verze k 1. 6. 2020)
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2021 (pdf, 700 kB) k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2020 (pdf, 260 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389