Informace o použití nástrojů pro řešení krize dle § 176 odst. 1 ZOPRK

Do současné doby ČNB nepoužila nástroje pro řešení krize.