Termínované vklady

V souladu s ustanovením § 33 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech zřizuje Česká národní banka účet pro termínované vklady územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí; veřejným výzkumným institucím; veřejným vysokým školám; právnickým osobám, které mají souhlas k vedení účtu od ministerstva financí; Exportní garanční a pojišťovací společnosti a.s.; České exportní bance a.s.; státním podnikům. Účet slouží k uložení peněžních prostředků v rámci státní pokladny v dané výši a na předem stanovenou dobu (tzv. termínovaný vklad) s tím, že po ukončení stanovené doby vkladu bude vyplaceno Ministerstvem financí peněžní plnění nahrazující úrok (PPNÚ). Sazbu PPNÚ stanoví Ministerstvo financí na své webové stránce.