Termínované vklady

Klienti, kterým vede ČNB účty v rámci státní pokladny podle ustanovení § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 zákona o rozpočtových pravidlech, mohou v souladu s ustanovením § 33 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech uložit peněžní prostředky v rámci státní pokladny v dané výši a na předem stanovenou dobu (tzv. termínovaný vklad) s tím, že jim bude po ukončení stanovené doby vyplaceno Ministerstvem financí peněžní plnění nahrazující úrok (PPNÚ). Sazbu PPNÚ stanoví Ministerstvo financí na své webové stránce.