Výsledek veřejné konzultace k transpozici Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Česká národní banka společně s Ministerstvem financí ČR uveřejňují výsledek veřejné konzultace k transpozici Směrnice č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen "Směrnice").

Česká národní banka s Ministerstvem financí ČR společně vyzvaly veřejnost na konci roku 2007 k veřejné konzultaci k transpozici Směrnice do českého právního řádu. Podkladem pro tuto konzultaci byl konzultační materiál dostupný na webových stránkách obou institucí.

Směrnice byla přijata Evropským parlamentem i Radou EU v průběhu roku 2007 a byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 5. prosince 2007 pod číslem 2007/64/ES. Lhůta pro její transpozici do právního řádu členských států byla stanovena na 1. listopad 2009.

Připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením získané od poskytovatelů platebních služeb, jejich klientů a odborné veřejnosti byly posouzeny, vyhodnoceny a výsledky byly vzaty v úvahu při návrhu řešení otázek, které byly předmětem veřejné konzultace. Tato řešení pak v dubnu 2008 schválily bankovní rada České národní banky a porada vedení Ministerstva financí ČR.

Pro informaci uvádíme níže výsledek veřejné konzultace, který byl v roce 2009 podkladem k transpozici Směrnice do zákona č. 284/2009 Sb., zákon o platebním styku.