Pravidla platebního systému CERTIS

Česká národní banka vydává Pravidla platebního systému CERTIS na základě § 112 zákona č. 370/2017 Sb., zákon o platebním styku. Pravidla upravují zejména podmínky účasti v systému CERTIS, práva, povinnosti a odpovědnost provozovatele a účastníků systému, podmínky vedení účtů platebního styku, právní, organizační a technická pravidla a další náležitosti stanovené zákonem o platebním styku, popřípadě jinými právními předpisy.

Přílohou Pravidel jsou technické přílohy popisující podrobnosti a postupy při poskytování služeb systému CERTIS.

Tiskopisy