Josef Ducháček: Emise nových mincí je rekordní. Lidé by s nimi měli platit, nebo je uložit na účet.

(video včetně anglických titulků)

V posledních třech letech výrazně roste počet nových mincí, které musí Česká národní banka vydávat. Počet nově emitovaných mincí letos poprvé za celou dobu existence české měny překonal hranici 100 mil. kusů. „Zvýšená emise mincí je skutečně problém,“ říká Josef Ducháček, ředitel sekce peněžní a platebního styku České národní banky. Společně s veřejností můžeme oběh mincí zefektivnit, dodává.

O problematice peněžního oběhu si dnes budeme povídat s ředitelem sekce peněžní a platebního styku panem Josefem Ducháčkem. Pane řediteli, Česká národní banka (ČNB) má na starosti peněžní oběh. Můžete nám vysvětlit, co to znamená? Protože předpokládám, že spousta lidí si neumí pod tímto pojmem představit nic konkrétního. Co tedy je peněžní oběh?

Peněžní oběh je oběh hotovosti, tedy oběh bankovek a mincí. Základní roli v peněžním oběhu České republiky hraje ČNB. Ze zákona o ČNB vyplývá, že ČNB je jedinou institucí, která může emitovat bankovky a mince. A zároveň ze zákona o oběhu bankovek a mincí vyplývá, že ČNB stanovuje základní pravidla tohoto oběhu. V současné době máme šest nominálů bankovek – od 100korunové bankovky až po 5000korunovou bankovku – a dále šest nominálů mincí od 1korunové mince až po 50korunovou minci. A tato skladba nominálů bankovek a mincí je pro zajištění efektivního peněžního oběhu České republiky velmi vhodná.

Jak se vlastně hotovost do peněžního oběhu dostává? Je pravda, že dokud bankovky a mince neopustí brány ČNB, tak jsou to v podstatě jen bezcenné kousky kovu a papíru?

Je to tak, jak říkáte. Když bankovky a mince opustí Českou národní banku, jsou v peněžním oběhu. Pokud jsou však bankovky a mince uloženy v ČNB, jsou takzvaně mimo oběh. Do oběhu ČNB vydává peníze v množství a struktuře, které požadují její klienti. Devadesát pět procent těchto operací realizuje ČNB s obchodními bankami. Dá se tedy říci, že obchodní banky jsou základním distribučním kanálem, pomocí kterého se dostávají bankovky a mince ke všem subjektům peněžního oběhu, tedy včetně veřejnosti. Možná je vhodné zmínit i to, že základním distribučním kanálem jsou pro obchodní banky bankomaty.

Jak vaše sekce dohlíží na plynulost peněžního oběhu?

Pokud jde o plynulost peněžního oběhu, tak tu zajištuje ČNB vhodně nastavenými pravidly. Základní pravidla peněžního oběhu jsou stanovena ve zmiňovaném zákoně o oběhu bankovek a mincí, kde si mimo jiné může každý najít, jaké jsou práva a povinnosti účastníků peněžního oběhu, včetně obyvatel. Pro ČNB je důležitá hospodárnost peněžního oběhu. Ta se zajišťuje zejména vhodnou skladbou bankovek a mincí. Jak jsem říkal, máme šest nominálů bankovek a šest nominálů mincí. Vhodné je zmínit i to, co udělala pro zvýšení hospodárnosti peněžního oběhu ČNB v minulých letech. Zrušili jsme 10, 20 a 50haléřové mince. Tyto mince jsme emitovali do peněžního oběhu ve velkém množství, ale v zásadě se nám nevracely zpět. Dále jsme zrušili 20korunové i 50korunové bankovky, a ty jsme nahradili stejnými nominály mincí. Bankovky vydrží v oběhu u takto nízkých nominálů dva až tři roky. Oproti tomu mince stejných nominálů vydrží v oběhu několik desítek let.

Když jste mluvil o plynulosti a hospodárnosti peněžního oběhu, jak vysoká částka v hotovosti je v tuto chvíli v České republice v oběhu?

V současné době je v peněžním oběhu 574 mld. korun. ČNB sleduje peněžní oběh, dá se říci, na dennodenní bázi a má k tomu vhodné informační systémy. Základní informace pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách ČNB.

Jaká je vůbec celková hmotnost mincí, které jsou v oběhu?

Celková hmotnost českých mincí v oběhu je 9 426 tun. Pro lepší představu to znamená, že bychom mohli naložit 24 vlaků, každý vlak by měl 20 vagonů a do každého vagonu bychom naložili 20 tun českých oběžných mincí.

Je v poslední době něco, co vás v oblasti peněžního oběhu trápí?

S fungováním peněžního oběhu je ČNB spokojena. Nicméně platí to obecné, že vždy je možné některé záležitosti zlepšovat. Např. od roku 2014 výrazným způsobem roste emise mincí. V dubnu letošního roku ukazatel emise nových mincí dosáhl hodnoty 100 mil. kusů za posledních 12 měsíců, což je rekord od vzniku samostatné České republiky. Tento ukazatel se v minulých letech pohyboval na cca poloviční úrovni – okolo 50 až 60 mil. kusů. Důvod, proč existuje tak vysoký růst mincí, je známý. Je to zejména hospodářský růst, zvyšující se počet zahraničních turistů a bohatnutí obyvatel. Přes tyto známé faktory si myslíme, že je vhodné se touto situací zabývat. ČNB v tom není sama, protože podobné problémy řeší i jiné centrální banky, které emitují mince.

To, že je mezi lidmi více mincí, než by se dalo očekávat, nebo než bychom chtěli, je skutečně problém, který je potřeba řešit?

Ano, a důvodů je více. Vždyť například na jednoho obyvatele České republiky včetně dětí a nemluvňat připadá 173 kusů mincí. Je tady i ekonomické hledisko. Mince umrtvené, které neobíhají v peněžním oběhu, představují hodnotově řád stovek milionů korun. ČNB navíc zastává názor, že vzhledem k počtu mincí v oběhu a vzhledem k jejich dlouhodobé životnosti by nemělo k tak vysokému nárůstu mincí docházet. Nicméně abychom to dokázali, je nutné, aby všechny subjekty nacházející se v peněžním oběhu přistupovaly k mincím a používaly je efektivně.

To znamená, že kdo má doma větší množství mincí, je ideální, aby je směnil za bankovky, případně aby je uložil na svůj účet. Je to tak?

Přesně tak. Mince by měly obíhat, to znamená platit s nimi v obchodech. Pokud jich přesto máme více, můžeme si je uložit na běžný účet nebo na spořicí účet. V neposlední řadě si mince můžeme vyměnit za bankovky, a to u kterékoli pobočky obchodní banky, která má pokladní službu, a to až do výše 100 kusů jednoho nominálu mincí zcela zdarma.

Předpokládám, že toto je možné i na pobočkách ČNB?

Ano, je tomu tak.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Děkuji také.