Rekonstrukce komplexu budov ČNB v letech 1997-2000

Jednou z dominant křižovatky u Prašné brány je budova Živnostenské banky, dnes České národní banky. Je tomu tak i proto, že v 90. letech prodělala stavba rozsáhlou rekonstrukci.

Ve 20. letech minulého století se Živnostenská banka rozhodla postavit novou budovu pro svou centrálu. Vítězný návrh architekta Františka Roitha byl realizován mezi lety 1935 a 1942. V roce 1950 se budova stala sídlem Státní banky československé a v roce 1993 České národní banky.

Na počátku 90. let bylo zřejmé, že budova nevyhovuje hygienickým, bezpečnostním, provozním a technologickým požadavkům. Bylo proto třeba přistoupit k celkové rekonstrukci. Součástí projektu se stala i úprava budovy Pražské plodinové bursy, kterou ČNB zakoupila v neutěšeném stavu od České televize.

Ve veřejné soutěži na generálního projektanta rekonstrukce zvítězila firma Helika, a.s. s projektem architektů Vladimíra Kružíka, Petra Olexy a Václava Hauzírka, kteří v něm s respektem k původním architektonickým záměrům Františka Roitha a Bohumila Hübschmanna aplikovali moderní prvky v konstrukci staveb. Usilovali při tom o obnovu původních prostorových vazeb, povrchů a detailů, ale tam, kde to nebylo možné, jen naznačili původní řešení. Dokázali tak možnost využití moderních tvůrčích přístupů v rámci rekonstrukce historických objektů. Dle jejich návrhu se realizovala rekonstrukce v letech 1997 až 2000.

Přestože se po odkrytí jednotlivých konstrukčních prvků ukázalo, že rekonstrukce bude mnohem komplikovanější, investor ani hlavní dodavatel nerezignovali na cíl, jímž bylo vzájemné skloubení úsilí o zachování památkově chráněných budov a jejich modernizace. Od roku 2000 slouží citlivě rekonstruovaný komplex budov České národní banky opět účelům moderní emisní instituce.