Zneužití identity pro praní špinavých peněz

Zneužití identity pro praní špinavých peněz. Jakými technikami vylákají podvodníci z obětí citlivé osobní údaje, peníze nebo obojí? Jak se takovým podvodům bránit a jakou roli hraje Česká národní banka a finanční instituce při potírání této činnosti, rozebral ve video rozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Audio (mp3, 23 MB)

Obsah dílu:

  • 01:44 Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka
  • 04:00 Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet
  • 07:27 Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu? 
  • 09:43 Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti
  • 10:51 Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti

Související odkazy: