Maastrichtská kritéria a Analýzy sladěnosti

Ředitel sekce měnové Petr Král komentuje maastrichtská kritéria a tzv. Analýzy stupně ekonomické sladěnosti, které jsou podkladovým materiálem pro společné hodnocení ČNB a Ministerstva financí o vstupu do eurozóny.

Audio (mp3, 30 MB)

Obsah dílu:

  • 00:31 Co by měla daná země splňovat, pokud chce vstoupit do eurozóny?
  • 01:40 Jak si vedla Česká republika v posledních letech? Podepsaly se letos na plnění kritérií i ekonomické dopady koronavirové pandemie?
  • 04:21 V roce 2018 Česká republika plnila všechna maastrichtská kritéria, kromě zmíněné účasti v mechanismu směnných kurzů. Proč tedy v té době vláda nerozhodla o vstupu do mechanismu směnných kurzů, a tím i o přiblížení se k přijetí eura?
  • 06:00 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - čemu konkrétně se tento dokument věnuje a k jakým závěrům letos došel?
  • 09:07 Představení 40 dílčích faktorů, které jsou v Analýzách hodnoceny.
  • 10:11 Dalo by se říci, že pokud většina z těchto indikátorů vyznívá pozitivně, neměl by být problém do eurozóny vstoupit?
  • 12:19 Došlo oproti loňskému roku ke zlepšení, stagnaci, nebo ke zhoršení míry sladěnosti české ekonomiky?
  • 14:10 Čím jsou Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR  s eurozónou specifické?

Související odkazy: