Guvernér J. Rusnok k novele zákona o ČNB

Novela zákona o ČNB, která má za cíl rozšířit nástroje ČNB dle praxe moderních centrálních bank, prochází procesem schvalování už pět let. V novém dílu pořadu Feedback guvernér Jiří Rusnok vysvětluje, proč by bylo přijetí novely prospěšné pro Českou republiku, a vyvrací mýty a obavy, které v souvislosti s novelou kolují.

Audio (mp3, 32 MB)

Obsah dílu:

  • 00:22 Shrnutí novely zákona o České národní bance
  • 04:56 První oblast novely zákona – obchodování na volném trhu
  • 06:55 Kolikrát ČNB od loňského jara využila nově nabytou dočasnou pravomoc obchodovat bez omezení protistran i typu instrumentů?
  • 09:49 Na základě jakých objektivních kritérií bude ČNB rozhodovat o nákupu nových aktiv? A co by bylo spouštěčem takových nákupů?
  • 14:45 Dotýká se nějak novela zákona o ČNB pravidla zákazu financování vlády centrální bankou, tedy tzv. měnového financování?
  • 17:48 Při projednávání novely zákona v Poslanecké zazněly mimo jiné i obavy z  politického střetu zájmů, a to v souvislosti se jmenováním členů bankovní rady prezidentem a možností nakupovat jakékoli finanční instrumenty od kohokoli. Jsou tyto obavy podložené?
  • 22:50 Druhou oblastí, kterou novela zákona o ČNB upravuje, je regulace hypoték, jež má nahradit tu současnou praxi doporučení bankám. Proč to ČNB nechce nechat na bankách, ale chce nově získat zákonnou pravomoc?
  • 27:48 Zaznívají i názory, že v Evropské unii není běžné, že by centrální banky limitovaly všechny tři úvěrové ukazatele – LTV, DSTI a DTI. Proč jsou v novele zákona všechny tři tyto ukazatelé?
  • 30:24 Jak velký by to byl problém, pokud by se nestihla novela zákona projednat do voleb na podzim letošního roku?