Sekce informatiky

Milan Zirnsák

Ing. Milan Zirnsák, ředitel

odbory

 • odbor informačních systémů
  Ing. Ivan Bačina, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru
 • odbor infrastruktury a provozu informačních technologií
  Ing. Jiří Marhan, ředitel odboru
 • odbor architektury a bezpečnosti informačních technologií
  Ing. Robert Lederer, ředitel odboru

zajišťuje

 • metodiku, plánování a řízení rozvoje IS/IT (Informačních Systémů a Informačních Technologií)
 • metodiku vývoje, provozu a bezpečnosti IS/IT
 • definici architektury IS/IT
 • stanovení bezpečnostní politiky v oblasti IS/IT
 • stanovení bezpečnostních parametrů a podmínek pro různé úrovně kritičnosti IS/IT
 • přípravu, sledování a vyhodnocování rozpočtu IS/IT
 • vývoj IS/IT včetně vedení projektů
 • provoz IS/IT
 • napojení na IT/IS Evropského Systému Centrálních Bank a Evropských Dohledových Agentur
 • havarijní plánování a řešení havarijních stavů IS/IT
 • uživatelský HelpDesk
 • zálohování a archivaci dat
 • bezpečnostní dohled provozu IS/IT
 • systém řízení rizik v oblasti IS/IT a jeho implementaci
 • přípravu a správu smluvních vztahů v oblasti IS/IT

Zpět na hlavní schéma