Sekce řízení rizik a podpory obchodů

Jan Schmidt

Ing. Jan Schmidt, MBA, ředitel

odbory

 • odbor podpory obchodů
  Ing. Pavel Huňka, ředitel odboru
 • odbor řízení rizik
  Mgr. Marek Šesták CFA, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru
 • odbor vypořádání obchodů
  Bc. René Hönig, ředitel odboru

zajišťuje

 • vypořádání obchodů ČNB a platby klientů ČNB do zahraničí
 • věcnou správu obchodních informačních systémů včetně jejich pořízení, rozvoje a podpory a distribuce tržních dat
 • věcnou správu a rozvoj systému pro podporu obchodů s krátkodobými dluhopisy SKD
 • správu systému bankovních účtů u korespondenčních bank a majetkových účtů u depozitářů cenných papírů včetně jejich otevírání a uzavírání
 • vyřizování reklamací spojených s transakcemi do a ze zahraničí
 • výkon služby custodiana, případně platebního agenta
 • stanovení metodiky správy devizových rezerv a vyhodnocení její implementace
 • stanovení limitů přijímaných rizik při správě devizových rezerv a vyhodnocení jejich dodržování
 • správu portfolia devizových pasiv ČNB
 • správu portfolia externích správců devizových rezerv včetně jejich najímání a vyhodnocování
 • stanovení výše úrokových sazeb na účtech zaměstnanců a klientů ČNB
 • vyjednávání a uzavírání smluv s obchodními protistranami pro oblast obchodování s instrumenty finančního trhu

Zpět na hlavní schéma