Sekce správní

Zdeněk Virius

Ing. Zdeněk Virius, ředitel

Ing. Ladislav Zelenka, náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor správy majetku
  Karel Mařík, ředitel odboru
 • odbor obchodní
  Mgr. Adriana Králová, ředitelka odboru
 • odbor technický
  Ing. Jakub Janák, ředitel odboru
 • odbor Návštěvnické centrum ČNB
  Dita Vejnárková, B.A., ředitelka odboru
 • odbor bankovní bezpečnosti
  Bc. Jiří Prančl, ředitel odboru
 • odbor Kongresové centrum ČNB
  Ing. Martin Harold, ředitel odboru
 • odbor lidských zdrojů
  PhDr. Helena Dybová, Ph.D., náměstkyně ředitele sekce pověřená řízením odboru
 • odbor krizového řízení a ochrany utajovaných informací
  Ing. Bc. Miloš Hrdý, MSc., ředitel odboru

zajišťuje

 • krizové řízení a zachování výkonu kritických činností ČNB
 • ochranu osob, majetku a informací ČNB
 • metodické řízení správy majetku ČNB a investic souvisejících s výstavbou, provozem a správou budov ČNB
 • správu budov ČNB včetně mimopražských budov a poskytování určené podpory v nich dislokovaným zaměstnancům jiných organizačních útvarů
 • spisové a archivní služby v ČNB
 • autoprovoz ČNB
 • realizaci veřejných zakázek a výběrových řízení při pořizování majetku, materiálu a služeb, a to včetně přípravy a uzavírání smluv ČNB
 • zaměstnaneckou politiku, pokud nespadá do působnosti jiného organizačního útvaru ČNB (zdravotnictví, stravování, rekreační, kulturní a sportovní činnost)
 • služby společenského centra, včetně provozu Kongresového centra ČNB, stravovacího komplexu, odborné knihovny, záznamového pracoviště a komplexní organizační zajištění odborných, společenských a sportovních akcí pořádaných ČNB
 • metodické řízení a provoz expozic ČNB (Praha a Brno)
 • agendu finančního vzdělávání veřejnosti
 • pracovněprávní agendu ČNB včetně výkonu mzdové agendy a zajištění personálního rozvoje zaměstnanců

Zpět na hlavní schéma