Mimopražské pracoviště Plzeň

Na mimopražském pracovišti ČNB v Plzni jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to odbor provozní Plzeň sekce peněžní, referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, a referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů odboru licenčního, který zajišťuje vybrané registrační činnosti sekce licenčních a sankčních řízení.

Odbor provozní Plzeň a oba referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Plzni na adrese:

Husova 10
305 67 Plzeň

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Odbor provozní Plzeň sekce peněžní

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

tel.: 377 174 202

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů

tel.: 377 174 204

Zajišťuje

 • povolovací činnosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
 • zabezpečování úplnosti, věcné a obsahové správnosti subjektů zapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů
 • provádění notifikací pojišťovacích zprostředkovatelů na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění