Mimopražské pracoviště Ostrava

Na mimopražském pracovišti Ostrava jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to pobočka Ostrava sekce peněžní, referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II, a referát Ostrava odboru regionální podpory sekce správní.

Pobočka Ostrava a všechny referáty sídlí v prostorách budovy ČNB v Ostravě na adrese:

Nádražní 4
702 00 Ostrava

Telefon:
spojovatelka: 596 151 111
s provolbou: 596 151 xxx
Fax: 596 151 498

Doručovací adresa:

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Pobočka Ostrava sekce peněžní

pokladní hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí – pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

provozní a úřední hodiny
pondělí – pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

zajišťuje

 • správu zásob peněz
 • pokladní operace
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
 • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, akreditovanými osobami, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků

zajišťuje

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků

Referát Ostrava odboru regionální podpory sekce správní

zajišťuje

 • facility management v rámci budovy ČNB v Ostravě a součinnost v dílčích oblastech správy a údržby budov ČNB v Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem