Žádost o udělení záštity předána ke zpracování

Děkujeme za využití formuláře pro zaslání žádosti o udělení záštity. Vaše žádost bude předána v nejkratším čase příslušnému útvaru, o výsledku budete informován prostřednictvím odboru komunikace ČNB a to způsobem, kterým byla žádost o záštitu do ČNB podána (poštou, elektronicky).

Přejít na stránku s Pravidly pro udělení záštity Českou národní bankou.