Co byste si měli zapamatovat

Co byste si měli zapamatovat z dílu „Zrození peněz“? Ota Negramota přichází za Alešem Michlem a spolu vplouvají do světa finančního a ekonomického vzdělávání. Začínáme zlehka, takže tentokrát si Otík musí zapamatovat jenom dva důležité pojmy:

Česká národní banka

Česká národní banka je nezávislou centrální bankou České republiky. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu, konkrétně udržuje inflaci v blízkosti dvouprocentního inflačního cíle. Dále pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v ČR.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí a dohlíží na peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a směnárnami. K zajištění stanovených úkolů ČNB zpracovává a vytváří statistické informace. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby státu a veřejnému sektoru. Vede účty organizacím a osobám napojeným na státní rozpočet. Na základě dohody s Ministerstvem financí provádí v souladu s rozpočtovými pravidly operace spojené s vydáváním státních dluhopisů a investicemi na finančních trzích.

Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada, jejíž členy jmenuje na nejvýše dvě šestiletá funkční období prezident republiky.

Vznik a zánik peněz

V dnešním systému založeném na bezhotovostní formě peněz jich většina vzniká úvěrem.  Poskytnutím úvěru vytvoří banka nové bankovní peníze. Pokud si od ní někdo půjčí například 100 tisíc korun, banka mu tuto částku připíše na účet a o 100 tisíc korun se také navýší množství peněz v ekonomice. V momentě, kdy dojde ke splacení úvěru nebo jeho části, peníze v ekonomice zase zaniknou.

Co byste si měli zapamatovat z dílu „Potřeba a přání vs. krocení rozpočtu“? Ota se vydává na další část cesty za svým snem – stát se finančním géniem. Odteď by už měl mít jasno v následujících pojmech:

Půjčka / úvěr / spotřebitelský úvěr

Úvěrující (věřitel) se zavazuje, že úvěrovanému (dlužníkovi) poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžité prostředky v určité částce. Naopak úvěrovaný se zavazuje, že tyto prostředky vrátí v předem stanovené lhůtě a zaplatí za ně úrok. Když si od někoho půjčíte peníze, zaplatíte mu částku v dohodnuté době i s odměnou v podobě úroků.

Úrok

Úrok představuje odměnu za poskytnutí úvěru. Je vyjádřen v procentech na určité období – zpravidla jednoho roku (p.a. – per annum) z celkové částky úvěru.

RPSN

RPSN – roční procentní sazba nákladů je číslo, které zahrnuje jak výši úrokové sazby, tak i výši poplatků. Jak vyplývá z názvu, je vyjádřena jako roční procento z celkové výše úvěru. Čím je RPSN vyšší, tím je půjčka dražší a zase naopak. Díky RPSN si může každý porovnat všechny náklady nabízených půjček a vybrat tu nejvhodnější. Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá poskytovatelům spotřebitelských úvěrů povinnost informovat o všech nákladech na jejich splacení právě ve formě RPSN. Tento ukazatel musí být prezentován na reprezentativním příkladu.

Splátka

Každý úvěr budete muset jednou vrátit. Nejčastěji pomocí pravidelných splátek, které budete muset platit několik měsíců nebo let.

Rozpočet

Rozpočet vám umožnuje mít příjmy a výdaje pod kontrolou. Každá položka na příjmové i výdajové straně rozpočtu má svoji kategorii.

Největší část vašeho osobního nebo rodinného rozpočtu tvoří povinné výdaje. Patří mezi ně platby za zboží a služby, bez kterých se ve svém každodenním životě neobejdete. Třeba platba nájmu, energií, jídla, ale i pojistek nebo splátek dluhů. Na pokrytí povinných výdajů by si měl každý v rozpočtu vyčlenit 70 procent svých příjmů.

Rezerva čili pohotovostní peníze slouží k překlenutí těžké doby třeba při dočasné ztrátě zaměstnání nebo na financování nečekaných situací. Ze svého měsíčního rozpočtu byste si do rezervy měli odkládat cca 20 procent svých příjmů.

Nejenom potřeby, ale i přání musí mít své místo ve vašem rozpočtu. Ačkoliv nelze plošně stanovit, jak vysokou částku může člověk měsíčně utratit za zábavu, můžeme vám alespoň doporučit, aby si každý na plnění svých budoucích přání a nákup nezbytností odkládal cca 10 procent svých příjmů.

Ve třetím dílu „Bezpečný nákup“ se Otík s Alešem Michlem pustili do nakupování. Otík se naučil bezpečně nakupovat s pomocí platební karty a je zase o krok blíž splnění svého snu – stát se finančním géniem. Následující pojmy už pro něj nejsou španělskou vesnicí. Jak jste na tom vy?

Debetní karta

Debetní karta je platební prostředek a bývá standardní součástí služeb poskytovaných k účtu. V případě, že kartou zaplatíte u obchodníka či vyberete hotovost, odečte se následně zaplacená či vybraná částka z účtu, k němuž je karta vydána. Kartou můžete platit do sjednaného limitu karty, a to v případě, že je na účtu dostatečný zůstatek.

Kreditní karta

Kreditní karta je platební prostředek, kterým čerpáte od banky úvěr do sjednané výše. Když zaplatíte nebo provedete výběr hotovosti kreditní kartou, půjčujete si tím od banky peníze. Úvěr čerpaný kartou je třeba bance splatit. Nejvýhodnější je používat kreditku pro placení u obchodníků (nikoli výběr hotovosti) a čerpané prostředky bance splatit v tzv. bezúročném období.

PIN

PIN kód je čtyřmístné identifikační číslo, které znáte jen vy. Slouží k zabezpečení vaší platební karty (debetní i kreditní) a chrání ji před zneužitím. PIN se zadává u transakcí s fyzickou přítomností karty (při výběru z bankomatu nebo platbě v kamenném obchodě). Svůj PIN si dobře zapamatujte a nikomu ho nesdělujte. Při jeho zadávání během platby nebo výběru hotovosti se vždy přesvědčte, že vám nikdo nekouká přes rameno. PIN si nikdy nepište na kartu ani si ho neukládejte na papírku do peněženky.

Ztráta krádež či zneužití karty

V případě, že kartu ztratíte, někdo vám ji ukradne či máte důvodné podezření na její zneužití, kartu zablokujte. Včasnou blokací eliminujete případné finanční ztráty. Kartu lze zablokovat způsobem sjednaným s bankou – zpravidla na infolince nebo v internetovém či mobilním bankovnictví.

Čtvrtý díl „Práce“ zastihl Otíka po práci. Otík je stále rozhodnutý stát se finančním géniem, a proto se vydává na střechu České národní banky za Alešem Michlem, od nějž se tentokrát dozvídá, proč je důležité pracovat a že by po práci neměl zapomínat ani na vzdělávání. Přidejte se k Otíkovi a zapamatujte si význam následujících pojmů.

Podnikatel

Podnikatel je zjednodušeně řečeno fyzická nebo právnická osoba samostatně a soustavně provozující výdělečnou činnost, tedy osoba, která podniká za účelem zisku. Přesnou definici podnikání a podnikatele poskytuje občanský zákoník.

Zisk

Zisk je rozdíl mezi výnosy, tedy tím, co vyděláte například prodejem zboží, a náklady, tedy tím, co jste při výrobě zboží museli zaplatit. Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů a základním principem, na kterém stojí fungování podniků a firem.

Majetek

Majetek je vše, co vlastníme. Dělíme ho na hmotný a nehmotný. Hmotný majetek jsou například naše peníze, mobil nebo náušnice. Mezi nehmotný majetek se řadí například naše vzdělání nebo dovednosti.

Otík není náročný, ke štěstí mu stačí mít malé týpí, a dokonce mu ani nevadí, že mu z něj koukají nohy. V dnešním díle věnovaném bydlení se ale dozví, že bydlet lze i jinými způsoby. Co myslíte, rozhodne se Otík požádat o hypotéku, nebo jeho životnímu stylu více vyhovuje nájemní bydlení? Rozumí pojmům, které souvisejí s bydlením? A co vy?

Hypotéka

Hypotéka je úvěr na bydlení zajištěný nemovitostí. Můžete ji získat na nákup, stavbu či rekonstrukci nemovitosti, kterou obvykle budete také ručit. Splácet ji můžete třeba i třicet let.

Bonita

Bonita je schopnost žadatele splácet úvěr. Bonitu poskytovatelé úvěru důsledně prověřují, od žadatele o úvěr vyžadují celou řadu informací a potřebné informace si obstarávají též sami na vlastní náklady. Pokud se žadateli nepodaří bonitu prokázat, na úvěr nedosáhne.

Svérázný Otík chce být nejenom finančním géniem, ale také manželem. Jenže jeho nastávající by si měla dát velký pozor nejen na Otíka, ale i na své finance, obzvlášť když má Otík tolik bláznivých nápadů. Bude Otík vůbec rozumět všem pojmům, o kterých tentokrát bude řeč? Budete jim rozumět i vy?

Závazek

Závazek je (obvykle) ujednání mezi věřitelem a dlužníkem. Ze závazku je dlužník povinen něco dát, něco konat ale i něčeho se zdržet nebo něco strpět. Věřitel je oprávněn to od dlužníka požadovat.

Předmanželská smlouva

Takzvaná předmanželská smlouva je dohoda mezi budoucími manželi o tom, jak budou nabývat, a jak bude nakládáno s majetkem, který nabydou za trvání manželství. Může upravovat i další náležitosti. Předmanželská smlouva může jejím aktérům v budoucnu ušetřit spoustu peněz i nervů. Pozor! Pokud uzavřete předmanželskou smlouvu, tato se nesmí dotknout práv třetích osob – třeba vašich věřitelů, pokud mát nějaké dluhy. Ledaže byste své věřitele s touto smlouvou seznámili a obstarali si jejich souhlas se zněním smlouvy.

Společné jmění manželů

Do společného jmění manželů se započítává hmotný a nehmotný majetek, který získali manželé za dobu trvání manželství. Naopak vše, co některý z manželů vlastnil před svatbou, zůstává v jeho osobním vlastnictví, podobně jako vše, co za trvání manželství nabyl např. děděním nebo darem. Před svatbou by se snoubenci měli dohodnout, jak budou pečovat o majetek, a domluvit se na tom, zda práva a povinnosti ohledně majetku nabytého za trvání manželství budou upravena zákonným režimem nebo režimem smluvním (tzv. předmanželská smlouva).

Bláznivé podnikatelské nápady Oty Negramoty začínají nést své první ovoce. Jenže je pěkně trpké! Otík si s dluhy nikdy nelámal hlavu, splátky taky neřešil a co myslíte, jak to dopadlo? Spadl do dluhové pasti. Po nedávném rozchodu se svou nevěstou tedy čelí dalšímu fiasku. Naštěstí alespoň rozumí všem pojmům, o kterých byla tentokrát řeč. Podaří se Otíkovi nakonec všechny tyto trampoty překonat a splnit si svůj sen, stát se finančním géniem?

Exekuce

Exekuce má za cíl vymoci nesplácený dluh. Exekuci nařizuje soud, jeho rozhodnutí pak vykonává exekutor. Pozor! Dlužník musí uhradit nejen částku, která je předmětem exekuce, ale i veškeré další náklady s ní související.

Osobní bankrot

Osobní bankrot je bolestivá, ale efektivní cesta, jak se zbavit dluhů. Podmínkou je včasné podání žádosti o povolení oddlužení a schopnost splatit alespoň 30 % závazků - buď jednorázově (např. prodejem majetku), nebo prostřednictvím splátkového kalendáře v následujících 5 letech. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, případně soud. V případě, že vaše dluhy vznikly v důsledku podnikání, je možnost oddlužení nejčastěji závislá na souhlasu věřitelů. Pokud soud rozhodne o pětiletém splátkovém kalendáři, po tuto dobu budete mít k dispozici pouze tzv. „nezabavitelnou část mzdy”. Všechny ostatní příjmy, včetně darů nebo dědictví, budou využity k umořování dluhu.

Otík si splnil svůj sen a stal se finančním géniem. Jeho vydělané peníze nezahálí, stejně jako nikdy nezahálel on. Ale pozor, neudělal Otík zase někde chybu? Ví, co to znamená diverzifikace rizika? Jak tohle celé dopadne – nebude muset Otík celý kurz opakovat? A jak jste na tom vy? Pro jistotu si zopakujte následující pojmy z našeho investičního speciálu.

Inflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen (zboží a služeb) v ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země. V České národní bance se snažíme inflaci držet co nejblíže dvouprocentnímu růstu. Pokud by ceny rostly rychleji anebo naopak, kdyby začaly výrazně klesat, ekonomice to neprospívá.

Spoření

Spoření je snaha o zhodnocování finančních prostředků s nízkým rizikem jejich částečné či úplné ztráty. Obvykle se jedná o uložení finančních prostředků do bankovního ústavu, například na spořicí účet nebo jako termínovaný vklad nebo zhodnocování peněz ve formě stavebního spoření. V případě spoření platí, že zejména v delším časovém období může vlivem působení inflace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami zejména u spořicích produktů dojít ke snížení reálné hodnoty naspořené částky.

Investování

Investování je snaha o zhodnocování finančních prostředků s vyšším rizikem jejich částečné či úplné ztráty. Vedle dopadu inflace není při investování vyloučena ani dočasná, či dokonce trvalá ztráta investovaných finančních prostředků. Vyšší riziko je však kompenzováno možným vyšším výnosem z investovaných finančních prostředků jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém horizontu. Možností, jak zhodnotit své finance, existuje celá řada, od klasických, mezi které patří například nákup akcií či dluhopisů, přes složité investiční nástroje i investování mimo finanční trh, například nákupem starožitností nebo uměleckých děl.

Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník udává vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou investovaných peněz. Výnos znamená, kolik vám investice může vydělat. Riziko je naopak pravděpodobnost toho, že o viditelnou část investovaných peněž nebo dokonce o všechny přijdete. Likvidita znamená schopnost a čas nutný na přeměnu vašich investici zpět na peníze – čím likvidnější investice je, tím snadněji a rychleji se vám podaří ji směnit. Pozor! Ve světě financí neexistuje situace, kdy byste investováním do určitého finančního produktu dosáhli zároveň vysokého výnosu, nulového rizika a vysoké likvidity. Příslib vysokého výnosu s sebou obvykle nese vysoké riziko investice a někdy i nižší likviditu. Nízké riziko investice naopak velmi často znamená i nízký výnos.

Diverzifikace rizika

Diverzifikace rizika je důležité pravidlo investování – nikdy nesázejte vše na jednoho koně! Jinak řečeno, vaše „investiční“ peníze rozložte do více rozdílných investic - když vám některá z nich nevyjde, nepřijdete o všechno. Tomu se říká diverzifikace rizika.