„Cena ČNB 2019“ – esej vítěze D. Fraua

Návštěva ČNB

Za vítězství v soutěži vyhlášené Českou národní bankou jsem byl pozván na návštěvu do budovy, kde Česká národní banka sídlí. Vyhlášeno bylo několik ekonomických témat, která měla být zpracována formou videa. Moje téma mělo název Proč vznikají největší rizika pro finanční stabilitu v ekonomicky nejlepších časech?

Pozvání do banky mě potěšilo. Vstoupil jsem do impozantní budovy a první, co jsem absolvoval, byla vstupní prohlídka. Vzápětí jsem se setkal s paní Denisou Všetíčkovou, mluvčí ČNB, která mě zavedla na snídani. Ještě předtím jsem se však stihl setkat s paní Lenkou Študentovou, která mě pak celým dnem provázela.

První zastávkou v našem programu byla expozice “Lidé a peníze”. Celá expozice na mě velmi zapůsobila. Líbilo se mi zpracování prostor, ve kterých je expozice umístěna, a zaujalo mě množství informací a zajímavostí nejen o české koruně.

Po expozici jsme se přesunuli do velice důležité části ČNB – do výroby, kde jsou každý den kontrolovány, případně nahrazovány bankovky a mince, které se po technologicky i časově náročném procesu vrací zpět do oběhu. Byl jsem podrobně seznámen s procesem, jakým hotovost musí procházet, aniž bychom si to při každodenním platebním styku uvědomovali. Bylo pro mě velmi zajímavé sledovat celý průběh tohoto procesu důležitého pro správu naší měny.

Také jsem se setkal s viceguvernérem Markem Morou a jeho poradcem panem doktorem Kamilem Galuščákem, který je zároveň prezidentem České společnosti ekonomické. Při setkání jsem ocenil uvolněnou atmosféru, probraná témata zahrnovala měnovou politiku, vzdělávání a mou vizi do budoucna.

Další částí programu byl oběd s viceguvernérem Tomášem Nidetzkým v salónku bankovního klubu. S panem viceguvernérem jsme se již krátce viděli při Ekonomické olympiádě, tudíž to byla jediná část programu, která pro mě nebyla úplně novou zkušeností. Oběd o několika chodech byl výbornou příležitostí, při které jsme prodiskutovali mnohá zajímavá témata, například školství, kryptoaktiva, dokonce i princip řazení výsledků vyhledávání na internetu, a naše diskuse by mohla pokračovat i dále, kdyby nás netlačil čas.

Ze salónku jsme zamířili na střechu budovy ČNB, kam jsem měl tu čest se podívat. Jen málokdo sem může zavítat. Výhled na téměř celou stověžatou Prahu a sousoší lva a světlonoše jsou hlavní důvody, proč je návštěva střechy této historické budovy tak úchvatnou podívanou.

Na závěr programu jsem měl příležitost se setkat s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Součástí rozhovoru bylo již tradičně vzdělávání, finanční gramotnost, měny, kryptoaktiva, zahraniční měnové strategie apod.

Potom už byla moje návštěva České národní banky u konce, dozvěděl jsem se různé nové informace a hlavně jsem měl příležitost podívat se na různá témata z jiného, pro mě nového úhlu pohledu. Jsem vděčný, že jsem tuto příležitost dostal, a jsem rád, že jsem se zúčastnil Ekonomické olympiády, která mi tyto dveře otevřela. V dnešní době je finanční gramotnost obyvatelstva důležitější než kdy předtím a myslím si, že je potřeba na tuto skutečnost poukazovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mě návštěvou provázeli, hlavně paní Študentové, která hlídala, abych se v budově ČNB neztratil, dále všem lidem z Institutu ekonomického vzdělávání, díky kterým Ekonomická olympiáda existuje, a všem, kteří mě svým hlasem v soutěži O cenu ČNB podpořili. Doufám, že se v následujícím kole olympiády potkám s lidmi, které jsem poznal, ale i s dalšími studenty, kteří se zapojí do soutěže poprvé.

Mnoho úspěchů a štěstí v olympiádě i v životě přeje David Frau, student Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích.