Záložní úvěrní ústav (Obchodní banka, Diskontní společnost v Hradci Králové)

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1906 - 1919

Obsah fondu: bilance, evidence úvěrů, mzdové listy zaměstnanců, daňové záležitosti, berní knížky

Rozsah: 0,8 bm

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové byl založen v roce 1868 jako první národnostně česká obchodní banka v Čechách. Z její činnosti se dochovaly pouze písemnosti filiálky v Semilech. Po obchodních a finančních potížích v letech 1914 - 1919 byla v roce 1920 firma změněna na Obchodní banku.