Ukázky bankovní techniky

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1913 - 1955

Obsah fondu:
Vzory dokladů (šeky, tiskopisy, akcie a druhy cenných papírů, kurzovní lístky, apod.) z činnosti právních předchůdců ČNB

Rozsah: 24 bm