Táborský úvěrní ústav v Táboře

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1910 - 1920

Obsah fondu: účetní knihy 1912 - 1925

Rozsah: 0,3 bm

Ústav byl založen v roce 1910 jako finanční ústav pro obchody peněžní a úvěrové a bankovní a směnárenské. V roce 1920 byl sloučen s Moravskou agrární a průmyslovou bankou bez likvidace.