Královéhradecká bankovní jednota spol. s r.o. v Hradci Králové

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1915 - 1926

Obsah fondu:
protokoly správní rady 1920-1924
protokoly valných hromad 1912-1925
likvidační bilance 1923
knihy podílů 1915-1922
věcné účty 1917-1923
saldokonta 1914-1922

Rozsah: 0,3 bm

Královéhradecká bankovní jednota zahájila činnost 1.5.1914. Vedení jednoty i klientela byla složena převážně z příslušníků strany lidové. Jednota postupně založila filiálky v Dobrušce a v Josefově. V roce 1923 bylo přijato usnesení valné hromady o likvidaci v důsledku ztrát v úvěrových operacích. Likvidátorem byla Moravsko-slovenská banka.