K.k. private Allgemeine Verkehrsbank in Budweis

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1919 - 1922

Obsah fondu: bilanční podklady

Rozsah: 0,02 bm

Tento rakouský peněžní ústav byl založen v roce 1864, po vzniku ČSR byly jeho pobočky nostrifikovány Českou průmyslovou bankou. Z jeho činnosti na území českých zemí se dochovala malá část písemností filiálky v Českých Budějovicích.