Jihočeská banka v Táboře

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1913 - 1925

Obsah fondu: účetní knihy

Rozsah: 0,35 bm

Banka byla založena v roce 1910 jako společnost s r.o. pro podporu průmyslu, obchodu, živností, soukromého a zemědělského podnikání. Prováděla také likvidace či slučování finančně slabých podniků, účastnila se dražeb a konkurzů a likvidované podniky přejímala do své správy.
Jihočeská banka byla dne 14.6.1920 sloučena s Hospodářskou a úvěrní bankou pro Čechy.