Diskontní společnost v Hradci Králové

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1912 - 1945

Obsah fondu: stanovy, valné hromady, revizní zprávy, jednací řád, úvěry, bilance 1927 - 1944

Rozsah: 0,2 bm

Diskontní společnost s.r.o. v Hradci Králové byla založena v roce 1912 jako podružný ústav Záložního úvěrního ústavu a později i České průmyslové banky. Účelem její činnosti bylo drobnější obchodování. V roce 1942 byla nařízena likvidace společnosti, která skončila v roce 1945.