DEUTSCHE REICHSBANK

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1923 - 1947

Obsah fondu:
vkladní knížky, stavební plány, korespondence, hospodářské zprávy, dokumentace k obsazení pohraničí, předpisy z oblasti Sudet, tiskopisy, seznam žirových účtů

Rozsah: 0,7 bm

Deutsche Reichsbank byla říšskoněmecká centrální banka, která po vytvoření sudetoněmecké župy v roce 1938 založila filiálky v některých bývalých českých lokalitách. Dochovaly se písemnosti z filiálky Liberec a Podmokly.