Česká eskomptní banka

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1903 - 1949

Obsah fondu:
účetní knihy, korespondence s centrálou, cenné papíry, účty židovských klientů, plány, dekrety o likvidaci banky, výroční zprávy, kupní a nájemní smlouvy

Rozsah: 9,5 bm

Banka byla založena v roce 1863. V archivu ČNB se dochovaly písemnosti čtyř jejích filiálek. Filiálka v Českých Budějovicích byla založena v roce 1870, dochované písemnosti jsou torzovité a to z let 1903 -1947. Filiálka v Hradci Králové byla zřízena v roce 1939, písemnosti pocházejí z let okupace. Filiálka v Plzni vznikla v roce 1935, její činnost byla spojena s významnými podniky v západočeském regionu (např. Škodovy závody, Železárny Rotava-Nýdek, apod.). Písemnosti filiálky v Moravské Ostravě pocházejí z let 1897 - 1945.
Česká eskomptní banka byla po roce 1945 jako německý peněžní ústav likvidována.