Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 19. 2. 2024 informace založené na datech podle dohledového/statistického reportingu týkající se vybraných ukazatelů sektoru fondového investování.

ČNB poskytla dne 23. 2. 2024 následující informace k dotazům směřujícím do problematiky distribuce finančních produktů prostřednictvím distribučních sítí fungujících na bázi tzv. MLM: Uvedená problematika je v rámci výkonu dohledu řešena jako součást širší oblasti označované jako jednání s odbornou péčí a odborné zajištění distribuce finančních produktů, která je napříč regulací finančního trhu upravena v jednotlivých předpisech. Jedná se zejména o využívání tzv. tipařů – tj. osob předávajících kontakty na distributory finančních produktů.

V minulosti ČNB posuzovala obdobné modely ve vztahu k možnému porušení § 26 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, platného do 30. 11. 2018, nicméně v daném případě se jednalo o problematiku tzv. pyramidových programů – tj. tvorby distribučních sítí spojených s povinností sjednání si pojištění (a to konkrétně životního pojištění nebo kombinace vícero druhů pojištění) jako podmínky vstupu do těchto distribučních sítí. ČNB v této souvislosti vedla tato správní řízení:

ČNB poskytla dne 26. 2. 2024 informace odkazem na systém ARAD.

ARAD je veřejná databáze, jež je součástí informačního servisu ČNB, která prezentuje jednotným způsobem v časových řadách agregované údaje za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Např. informace k základním úrokovým sazbám jsou v systému ARAD dostupné pod následujícími odkazy:

Závěrem ČNB sdělila, že informace k jednotlivým bankám je možné dohledat v povinně zveřejňovaných informacích na webových stránkách jednotlivých bank, případně v jejich výročních zprávách.