Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 7. 7. 2020 na základě žádosti informaci, že v letech 1989 – 2019 držela následující celkové množství zlata:

Datum kg
31.12.1989 105 970
31.12.1990 105 970
31.12.1991 105 970
31.12.1992 102 510
31.12.1993 70 850
31.12.1994 70 850
31.12.1995 70 850
31.12.1996 70 850
31.12.1997 69 700
31.12.1998 13 920
31.12.1999 13 880
31.12.2000 13 996
31.12.2001 13 685
31.12.2002 13 685
31.12.2003 13 685
31.12.2004 13 685
31.12.2005 13 685
31.12.2006 13 374
31.12.2007 13 374
31.12.2008 13 063
31.12.2009 13 063
31.12.2010 12 752
31.12.2011 12 441
31.12.2012 11 570
31.12.2013 10 855
31.12.2014 10 575
31.12.2015 10 046
31.12.2016 9 766
31.12.2017 9 424
31.12.2018 8 771
31.12.2019 7 994

Dále uvedla, že množství zlata v držení ČNB se zveřejňuje v posledních letech ve výročních zprávách ČNB (viz https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni-zpravy-ceske-narodni-banky/index.html).

Podrobnější informace k tématu zlata a informace o stavu a struktuře devizových rezerv lze také nalézt na internetových stránkách ČNB – např. https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-zlata-jako-soucasti-devizovych-rezerv-CNB/.

ČNB poskytla dne 7. 7. 2020 na základě žádosti anonymizovaná rozhodnutí se znečitelněnými pasážemi obsahujícími informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti vyplývající z příslušných právních předpisů: rozhodnutí č.j. 2011/13455/570, č.j. 2012/674/110, č.j. 2010/1287/570, č.j. 2010/8033/570 a č.j. 2010/3540/110.