Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2011

 • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106) poskytla dne 3.5.2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 rozhodnutí ČNB č.j. 2009/5611/570 ze dne 30.8. 2009 ve znění rozhodnutí bankovní rady ČNB o rozkladu č.j. 2009/2940/110 ze dne 29.10. 2009 , spisová značka 51/SO/60/205.
  Výše zmíněné rozhodnutí je poskytnuto po vyloučení všech informací, na které se vztahuje s odkazem na § 11 odst. 3 zákona č. 106 povinnost mlčenlivosti, a tedy informací, které ČNB získala od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu.
  Současně však ČNB upozorňuje na to, že poskytnutí požadovaného odůvodnění po vyloučení výše uvedených informací zřejmě nebude mít dostatečnou vypovídací hodnotu a může být dokonce zavádějící. 
  rozhodnutí
 • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106) poskytla dne 3.5.2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 odůvodnění rozhodnutí bankovní rady ČNB č.j. 2010/3713/110 ze dne 15.12. 2010.
  Výše zmíněné rozhodnutí je poskytnuto po vyloučení všech informací, na které se vztahuje s odkazem na § 11 odst. 3 zákona č. 106 povinnost mlčenlivosti, a tedy informací, které ČNB získala od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního předpisu.
  Současně však ČNB upozorňuje na to, že poskytnutí požadovaného odůvodnění po vyloučení výše uvedených informací zřejmě nebude mít dostatečnou vypovídací hodnotu a může být dokonce zavádějící. 
  odůvodnění