Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2012

  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla na základě žádosti dne 14.8.2012 informaci k dotazům týkajícím se organizační struktury ČNB a definice pojmu "informace", uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 106.
  • ČNB, jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla na základě žádosti dne 22.8.2012 informaci, týkající se odškodnění ČSOB ze strany ČNB za závazky ze sporů navazujících na prodej podniku IPB. V této souvislosti byl poskytnut žadateli na základě jeho žádosti, podané v souladu se zákonem č. 106, dopis ČNB ze dne 9.9.2003 adresovaný ČSOB (pdf, 174 kB).
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla na základě žádosti o kopii rozhodnutí ČNB č.j. 2008/13690/570 (pdf, 364 kB)ke sp. zn. Sp/2008/310/572 ze dne 28.11.2008 podané v souladu se zákonem 106 předmětný dokument dne 22.8.2012.