Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2013

 • Česká národní banka poskytla dne 30. května 2013 informace na základě žádosti, kterou se žadatel domáhal poskytnutí informace „o předmětu probíhajícího správního řízení se subjektem spořitelních družstev, společností WPB Capital, spořitelní družstvo, které se na základě doručeného rozhodnutí od České národní banky, usneslo, že pozastaví příjem nových členů, veškerých vkladů, včetně přívkladů na stávající účty“. 
  Vzhledem k tomu, že odpověď na položený dotaz lze vyhledat na internetových stránkách ČNB, byly žadateli poskytnuty přímé webové odkazy s příslušnými žádanými informacemi:
  https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/WPB-Capital-nesmi-dle-opatreni-CNB-prijimat-vklady/
  https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-druzstevnich-zalozen/
 • Česká národní banka poskytla dne 22. května 2013 na základě žádosti informace k dále uvedeným dotazům.
  1. Dle vyjádření České pojišťovny, a.s. je dozorčím orgánem pro její činnost právě ČNB. V čem spočívá dozorčí činnost ČNB nad Českou pojišťovnou, a.s. a které zákonné normy a vyhlášky tuto činnost ČNB ve vztahu k pojišťovnám upravují? Nemám zájem o interní normativy.
  2. Jaká práva a jaké povinnosti má ČNB jako dozorčí orgán a které zákonné normy a vyhlášky tato práva a tyto povinnosti upravují? Nemám zájem o interní normativy.
   Může ČNB vyzvat pojišťovnu ke sjednání nápravy?
  3. Může ČNB uložit pojišťovně sankce? Na základě čeho?
  4. Pokud nemá ČNB práva, jaký má dozorčí funkce ČNB význam?
  Vzhledem k tomu, že odpovědi na všechny položené dotazy lze vyhledat na internetových stránkách ČNB, byly žadateli poskytnuty přímé webové odkazy s příslušnými žádanými informacemi: 
  http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/pojistovny_zajistovny/index.html
  /cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/pojistovny-zajistovny-a-pojistovaci-zprostredkovatele/