Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

leden 2016

 • Česká národní banka poskytla dne 4. ledna 2016 na základě žádosti informace k následujícím dotazům.
  1. Jak velké byly zlaté rezervy ČNB v lednu roku 1990?
  Vzhledem k tomu, že dlouhodobě se archivovaly údaje k ultimu roku, k požadovanému období máme k dispozici nejbližší údaj k 31.12.1989. Státní banka československá jako centrální banka ČSSR spravovala 106.024,5 kilogramů zlata, tedy zaokrouhleně 106 tun.
  2. Jak se tyto zlaté rezervy rozdělily při rozpadu ČSFR v roce 1992-93?
  Při zániku ČSFR a SBČS se zásoby zlata rozdělily mezi Českou republiku a Slovenskou republiku, resp. mezi Českou národní banku a Národní banku Slovenska v poměru 2:1.
  3. Má ČNB i dnes nějaké zlaté rezervy, popř. v jaké výši?
  ČNB v současné době spravuje zaokrouhleně 10 tun zlata. Podrobnější informace k tématu zlata a informace o stavu a struktuře devizových rezerv naleznete na internetových stránkách ČNB, např.
  http://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/
  http://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-zlata-jako-soucasti-devizovych-rezerv-CNB/
  http://www.cnb.cz/cs/o-cnb/hospodareni/vyrocni-zpravy-ceske-narodni-banky/
  4. Kdy přesně byl z českých bankovek odstraněn nápis, že tyto jsou kryté zlatem a ostatními aktivy ČNB?
  Tzv. krycí doložky na státovkách „STÁTOVKY JSOU KRYTY VEŠKERÝM MAJETKEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ“ a na bankovkách „BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“ byly poprvé uvedeny na papírových platidlech vzoru 1953, které byly vydány do oběhu při známé peněžní reformě. Od té doby pak byly na všech nově vydaných bankovkách v 50.-80. letech, naposledy na poslední emisi československých bankovek z let 1985-1989. Úplně poslední nově vydanou bankovkou s krycí doložkou byla 100 Kčs vzoru 1989 (portrét Klementa Gottwalda na líci a Pražský hrad na rubu). Fakticky posledními obíhajícími bankovkami s krycí doložkou byly 100 Kčs vzor 1961, 500 Kčs vzor 1973 a 1.000 Kčs vzor 1985, které obíhaly jako překolkované na koruny české do 31.8.1993. Krycí doložka na bankovkách, jakkoliv je třeba si vážit střízlivé emisní politiky Státní banky československé a jejího velkého podílu na nezadlužování Československa, měla v podstatě jen deklaratorní charakter, neboť bankovky nebyly zcela kryty zlatem a dalšími aktivy emisní banky ani v době rakousko-uherského zlatého standardu (1892-1914), kdy měly naše bankovky k plnému zlatému a obchodnímu krytí a směnitelnosti za zlato nejblíže.
 • Česká národní banka poskytla dne 21. ledna 2016 na základě žádosti informace částečně formou naskenovaných kopií a v převažující části formou nahlížení. Předmětem žádosti bylo celkem 81 rozhodnutí Komise pro cenné papíry a České národní banky v případech squeeze-out a nabídek převzetí a rovněž 81 příslušných znaleckých posudků zpracovaných a předložených pro uvedené účely.
 • Česká národní banka poskytla dne 21. ledna 2016 na základě žádosti kopie rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/508/2002/1 ze dne 9.4.2002, č.j. 45/N/534/2002/1 ze dne 3.5.2002 a rozhodnutí o rozkladu č.j. 10/NeO/6/2002/2 ze dne 4.12.2002.
 • Česká národní banka poskytla dne 26. ledna 2016 na základě žádosti následující informace. ČNB eviduje za období 2010 – 2015 celkem 7 přijatých žádostí o náhradu škody dle zák. č.82/1998 Sb. (2010 - 1, 2013 – 1, 2014 – 3, 2015 – 2). Všechny vznesené žádosti byly vyřízeny, všechny vznesené žádosti byly odmítnuty a nebyla poskytnuta žádná náhrada.Převažující oblasti:
  2010 (nesprávný úřední postup spatřován v dohledové činnosti),
  2013 (nesprávný úřední postup spatřován v dohledové činnosti),
  2014 (nesprávný úřední postup spatřován v dohledové činnosti, v souvislosti s úkonem ČNB a v souvislosti s nečinností ČNB),
  2015 (nesprávný úřední postup spatřován v dohledové činnosti, nezákonné rozhodnutí ČNB)