Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2017

 • Česká národní banka poskytla dne 8. února 2017 na základě žádosti informaci formou odkazu na web ČNB, kde jsou zveřejněny seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. Jedná se o interaktivní nástroj, který umožňuje přímé vyhledávání jednotlivých subjektů finančního trhu s možností ověřit si, zda jsou oprávněny k nabízení a poskytování finančních služeb. Databáze subjektů v současné době nabízí stav subjektů finančního trhu k vybranému datu, a to s možností přímého vyhledání subjektu nebo ve formě standardně nastavených základních seznamů. 
  https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
  ČNB současně poskytla požadovaný aktuální seznam platebních institucí a poboček zahraničních platebních institucí.
 • Česká národní banka poskytla dne 21. února 2017 na základě dvou shodných žádostí informace týkající se notifikací obchodníků s cennými papíry pro přeshraniční činnost. Všechny dostupné údaje včetně přehledu povolených činností jednotlivých společností k aktuálnímu datu lze dohledat v příslušné databázi na webu ČNB
  https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
 • Česká národní banka poskytla dne 13. února 2017 na základě žádosti informace týkající se prodeje zlata odkazem na web ČNB
  /cs/dev/casto-kladene-dotazy/Otazky-a-odpovedi-k-tematu-zlata-jako-soucasti-devizovych-rezerv-CNB/